INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr
Polska


Barometr Polska lipiec 2017. Część II. Wyniki poszczególnych portów

Marek Serafin, 2017-09-05
     

W lipcu dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych była najwyższa od stycznia i wyniosła aż 18,3%.W polskich portach obsłużono łącznie, w niewielkim zaokrągleniu, prawie 4 356 tys. pasażerów. Najwyższą dynamikę wzrostu ruchu nadal notują duże porty lotnicze: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, a spośród „maluchów” - Szczecin.

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

Przewozy łączne: 1 715 tys. (w przybliżeniu) – wzrost aż o 24,6 %!!

 

Uwaga: Port podaje w kraju i dla mediów zagranicznych jedynie przybliżone/zaokrąglone dane. Dla lipca podał 1,7 mln., ale ponieważ podał również dynamikę (prawie 25%) to przyjęliśmy, że bardziej precyzyjna liczba to 1,715 mln.

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

- łączne: 1 701,2 (+24,0!!!),

- LO: 874,1 (+25,0!!),

- W6: 270,7 (+21,9!!),

- Grupa LH: 129,6 (+2,1),

- AF/KL: 60,5 (+1,5),

- FR: 82,0. Nowe rejsy do GDN, WRO i SZZ,

- Grupa IAG (BA/VY/EI): 30,9 (-8,5!),

- DY/D8: 23,1 (-28,7!!), zawieszony rejs do LGW,

- SU: 23,9(-2,4),

- EK: 24,8, (+-0),

- QR 16,6 (+3,1),

- AY: 16,6 (+33,9!!),

- TP: 13,0 (+38,3!!), w niektóre dni dwa rejsy dziennie! i większy a/c,

- AC 12,4 (+21,6!!),

- AZ: 12,2 (-1,6),

- LY: 12,0 (+14,3!),

- CA: 8,6 (nowy rejs do PEK, od maja cztery razy w tygodniu).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 985 tys.), w porównaniu z lipcem 2016 wzrósł aż o 20,8%. W czerwcu było to 17,8%, w maju 18,1%, kwietniu 19,9 %, a wmarcu 22,3%.

 

Cała czas przyśpieszała dynamika wzrostu oferowania LO – nowe samoloty, nowe rejsy.

 

Na bardzo wysoką dynamikę wzrostu całego ruchu największy wpływ ma właśnie LO oraz „nowe”, szybko rosnące przewozy krajowe FR, a w lipcu również W6. Węgierski przewoźnik ostro walczy z FR o tani ruch z/do aglomeracji warszawskiej starając się wykorzystać atut „lepszego” lotniska.

 

W okresie wakacyjnym wielcy „sieciowcy” ustabilizowali oferty natomiast bardzo dynamicznie rozwija je wielu „średniaków” ( AY, TP, LY, AC, CA).

 

Nie mamy konkretnych danych dotyczących przewozów charterowych, ale jest bardzo prawdopodobne, iż nastąpił ich wzrost.

 

Rosną przewozy krajowe – i FR i LO (na wielu trasach „dowozowych”).

 

Warszawa/Modlin

Przewozy (rozkładowe): 271 266 - wzrost o 1,7%.

 

Przewozy zagranica – wzrost o 17,5%!!

LF (zagranica): 93,6% (+ ca 2,1ppct).

Oferowanie: 289,9 tys. foteli (-2,4%). Oferowanie zagranica + 14,9%.

 

Stosunkowo niska dynamika wzrostu ruchu wynikała oczywiście z przeniesienia rejsów krajowych do WAW. O letnim rozwoju siatki połączeń międzynarodowych FR z Modlina pisaliśmy już wcześniej. Teraz zwracamy tylko uwagę, że jeszcze dynamiczniejszy rozwój W6 (z WAW) spowodował, że w lipcu oferowanie międzynarodowe FR było jedynie o 7,1% wyższe niż oferowanie węgierskiego przewoźnika.

 

Po raz drugi LF irlandzkiej linii był zbliżony do jej ogólnego LF-u (96%).

 

Kraków

Przewozy: 553 175 - wzrost o 13,3%!

 

Przewozy rozkładowe/międzynarodowe – 494 057 (+16,1).

Przewozy krajowe – 45 083 (+10,4).

Przewozy charterowe – 14 035 (-36,1!!).

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

- łączne linii rozkładowych: 591,6 (+12,2),

- FR: 251,0 (+18,9!!),

- LH/OS/4U/SN/LX: 102,2 (-0,3),

- LO: 49,3 (+8,1), nowy/stary rejs do ORD – raz w tygodniu ,

- U2: 77,7 (+31,3!!),

- DY: 40,5 (+13,4),

- KL: 12,4 (+-0),

- IAG (BA, VY): 13,7 (-17,0)., mniejsze oferowanie na LHR,

- AY: 0,7 (+11,5),

 

Przewozy międzynarodowe-rozkładowe wciąż rosną w błyskawicznym tempie.

 

Rynek ciągną tani giganci: FR i U2. Oferowanie FR jest tu niewiele mniejsze niż z/do WMI, a dla U2 to jedyna „poważna” destynacja” w Polsce.

 

Tylko w KRK DY/D8 inwestuje istotnie w oferowanie.

 

Operują tu już wszyscy liczący się europejscy gracze sieciowi.

 

Oczywiście wydarzeniem nie tylko czysto rynkowym było wznowienie przez LO połączenia do Chicago, choć tylko raz w tygodniu.

 

LOT cały czas walczy energicznie o międzynarodowy ruch tranzytowy. Oferowanie do WAW wzrosło o 9,7% do 39,8 tys. foteli !! To zdecydowanie największe oferowanie krajowe LO. 

 

Jeżeli uwzględnimy bardzo znaczny spadek przewozów charterowych, to zauważymy, iż wzrost przewozów był znacznie szybszy niż wzrost oferowania – co oznacza dalszą poprawę LF-a, już i tak bardzo wysokiego – obecnie 91,1%!! To zachęca do dalszych inwestycji we wzrost oferowania.

 

Gdańsk

Przewozy: 495 tys. - wzrost o 17,4%!!

 

Uwaga: Port przekazał nam wyniki „przybliżone”. Znacznie dokładniejsze poda w układzie kwartalnym.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

Łączne: 492,4 (+13,7),

W6: 241,5 (+8,1),

FR zagranica: 105,5 (+26,2!!),

FR kraj: 38,5 (+54,6!!),

LO: 37,4 (-1,6), mniejsze oferowanie krajowe, nowy rejs do TLV,

SK: 17,9 (+34,6),

LH: 29,2 (-13,9!), mniejsze a/c,

DY: 8,2 (-7,9),

AY: 4,2 (+5,0),

KL: 5,4 nowy, codzienny rejs do AMS.

 

Sytuacja rynkowa zaczyna powoli przypominać krakowską. Kolejne inwestycje w oferowanie i sukcesy rynkowe linii rozkładowych zachęcają konkurentów. Sukces rodzi kolejne sukcesy.

 

Podobnie, jak w czerwcu dość znacznie zwiększył oferowanie lider – Wizz Air. Ale prawdziwego skoku dokona w nietypowy dla siebie sposób – w sezonie zimowym. Jak już pisaliśmy zwiększy oferowanie o znacznie ponad 20%. Bitwa o Gdańsk stanie się jeszcze bardziej intensywna.

 

Znaczącą siła rynkową staje się KLM dzięki dwóm rejsom dziennie. Być może niezbyt odległy jest czas, gdy przewoźnik dołoży kolejny trzeci rejs, a wtedy jego oferta tranzytowa będzie prawie pełna. Odwaga KL (i SK) związana jest też z zachowawczą strategią LH. Ale i tak, przy pięciu rejsach dziennie, do FRA i MUC niemiecki olbrzym ma ogromne możliwości sprzedaży tranzytowych. I oczywiście jest jeszcze LOT, z siedmioma rejsami dziennie w dni robocze.

 

Szybko rosną przewozy krajowe – FR. Kolejny skok nastąpi po ponownym uruchomieniu przez przewoźnika rejsów do WRO – w Zimie 2017/18.  

 

Katowice

Przewozy: 539 027 - wzrost o 23,9%!!

 

Przewozy rozkładowe: 245 492 (+15,6!).

Przewozy charterowe: 293 040 (+32,0!!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 275,5 (+12,1),

- W6: 208,8 (+16,0!),

- LH/EW: 16,7(-46,6!!!), zawieszony bardzo „stary” rejs regionalny do DUS!! i znacznie mniejsze a/c do FRA,

- FR: 28,6 (+13,9),

- LO: 17,9 (+101,1!!!),

- HV: 3,3 nowy rejs do AMS.

 

W szczycie sezonu letniego specjalizację portu widać jak na dłoni. Przewozy charterowe, jak na polską miarę, są już gigantyczne. W lipcu 2017 były aż o 12,4% większe niż z/do WAW rok temu – danymi z tego roku nie dysponujemy. A przecież wejście do portu charterowej spółki FR powinno dać rynkowi kolejny impuls rozwojowy.

 

W przewozach rozkładowych port nadal Wizz Air-em stoi.

 

Lufthansa wyraźnie już stawia na KRK zostawiając w KTW podstawową ofertę – trzy rejsy dziennie mniejszym samolotem. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów oferowanie LO jest tu większe niż LH – cztery rejsy dziennie.

 

Nawet grupa AF/KL „delegowała” do obsługi portu nie KLM sieciowy, ale jego tanią spółkę-córkę Transavię, która nie może, w klasyczny sposób, dowozić do AMS ruchu tranzytowego na rejsy KLM-u.

 

Wrocław

Przewozy: 315 482 - wzrost o 22,3%!!

 

Port podał niektóre dane cząstkowe:

- ruch na połączeniach międzynarodowych tanich linii – ponad 157 tys. (+22,7%).

- ruch charterowy – ca 67,7 tys.(+17,1% - ale w 2016 spadek o 8,3%).

- ruch linii sieciowych (międzynarodowy) - 35,5 tys. +23,5).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- rozkładowe, łączne: 276,8 (+23,0),

- FR: 151,6 (+23,3!!), międzynarodowe-116,4 (+17,5), krajowe 34,1 (45,8),

- W6: 46,1 (+34,3!!),

- LH/EW/4U: 41,7 (+13,6) znacznie większe oferowanie na DUS,

- LO: 34,1 (+18,4!!), nowe rejsy do TLV, większe oferowanie do WAW - +8,3.

- SK w lipcu nie operuje.

 

Po „spokojnym” ubiegłym roku ruch rośnie bardzo dynamicznie we wszystkich segmentach.

Wszyscy główni gracze zdecydowanie rozwijają ofertę. W6 stara się zmniejszyć dystans do „szybko biegnącego” FR. LOT nie oddaje pola FR na trasie do WAW. WRO jest jednym z nielicznych polskich portów regionalnych, w którym grupa LH znacząco zwiększa oferowanie. Od zimy w porcie pojawi się trzeci przewoźnik z tej grupy – Swiss. Tylko SAS bardzo ograniczył swoje ambicje.

 

Poznań

Przewozy: 226 890 pasażerów – wzrost o 1,6%.

 

Przewozy rozkładowe: 121 967 (-4,4).

Przewozy charterowe: 104 967 (+9,3).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 141,4 (-4,3),

- W6: 52,6 (-10,8!!),

- FR: 40,4 (-11,6),

- LH: 26,1 (+-0),

- LO: 22,3(+37,7!!). Nowe rejsy do TLV i LWO plus 1 rejs dziennie do WAW.

 

POZ to jedyny duży polski port, który nie notuje obecnie bardzo wysokiej dynamiki wzrostu.

„Solidarnie” zmniejszają oferowanie tani dominatorzy. Nie zwiększa LH. Aktywny, i to bardzo, jest tylko LOT. Oferuje już pięć rejsów dziennie – w dni robocze – co zapewnia świetne połączenia tranzytowe, we wszystkich kierunkach. Uruchamia też „boczne” połączenia międzynarodowe – do TLV i LWO, aby optymalizować wykorzystanie floty.

 

Ale sezon zimowy przyniesie radykalną zmianę sytuacji. Ryanair, rozpocznie swój zdecydowany atak na pozycję lidera rynkowego, w segmencie tanich przewozów. Skokowo zwiększy oferowanie. Uruchomi aż pięć nowych połączeń.

 

Rzeszów

Przewozy: 71 871 pasażerów – wzrost o 8,9%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 71,5 (+3,3),

- FR: 41,9 (-0,2),

- LO: 23,9 (+8,1!), dodatkowa częstotliwość od maja 2017,

- LH: 5,6 (+-0).

 

W ruchu rozkładowym mamy do czynienia ze stagnacją. „Przyzwoity” wzrost zapewnił ruch charterowy.

 

Tylko LOT powiększa swoją dominację, jeżeli chodzi o międzynarodowy ruch tranzytowy.

Konkurencja LH ma bardzo ograniczony charakter. Niemiecki przewoźnik oferuje tylko jeden rejs dziennie, do MUC, podczas, gdy LO pięć, oczywiście do WAW.

 

Szczecin

Przewozy: 59 300 – wzrost o ca 26,8!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 62,6 (+19,2),

- FR: 30,2 (+37,9), nowy, codzienny rejs do WAW. Mniejsze oferowanie międzynarodowe,

- W6: 16,2 (+15,3!!), więcej rejsów do SVG,

- LO: 12,8 (+-0),

- DY: 3,3 (+10,0).

 

Wzrost przewozów to, w ogromnym stopniu, zasługa połączenia do WAW. Jak widzimy pojawienie się na trasie do WAW Ryanaira oraz jego ostra konkurencja z LO spowodowały wzrost rynku. Obaj przewoźnicy wykorzystują położenie geograficzne miasta – znaczne oddalenie od WAW i niektórych innych polskich miast. Dodatkowo dla LO to źródło ruchu tranzytowego.

 

Lublin

Przewozy: 45 559 – wzrost o 16,2%!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

łączne: 46,1 (+8,5),

- W6: 30,2 (+10,9), rejs do LPL uruchomiony w połowie maja,

- FR: 10,2 (+4,1),

- BM: 2,4 - nowy rejs wykonywany przy współpracy z LH, codziennie do MUC.

 

W6 wciąż rozwija ofertę, ale nie tak dynamicznie, jak rok temu. Konkuruje o tani ruch z/do Polski południowo-wschodniej z FR, z główny portem regionalnym w RZE. „Łączność ze światem” zapewnia rejs BM objęty umową code-share z Lufthansą. Do dużego wzrostu przyczynił się rynek charterowy. W połowie czerwca wystartowało połączenie charterowe do Heraklionu – raz w tygodniu.

 

Bydgoszcz

Przewozy: 34 507 – spadek o 6,8%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 31,1 (-11,5!!), brak rejsów sezonowych linii Mistral Air do ROM/FCO,

- FR: 26,8 (-2,6),

- LH: 4,6 (-4,8). W 2016 większe samoloty – mistrzostwa świata w LA.

 

FR prawie wrócił do oferty z S2016. Tylko mniej rejsów do DUB – dwa a nie trzy tygodniowo. Natomiast LH stopniowo zwiększając liczbę rejsów do FRA doszła już, praktycznie do codziennych.

 

Łódź

Przewozy: 16 524 – spadek o 26,7%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 17,0 (-38,2!!),

- FR: 17 (+-0),.

 

W porcie pozostał tylko Ryanair. Adria zakończyła działalność. Coraz lepsze skomunikowanie miasta z portem Chopina nie wróży zbyt dobrze. A osoby zainteresowane dalszymi perspektywami portu muszą chyba poczekać do rozstrzygnięć dotyczących infrastruktury lotniskowej dla aglomeracji warszawskiej i całej Polski Centralnej.

 

Olsztyn/Szymany

Przewozy: 12 200.

 

Oferowanie w tys. foteli:

- łączne: 14,3,

W6: 9,4 (LTN i OSL/TRF ),

FR: 4,9 (STN).

 

Komentarz oczywiście ten sam, co w ubiegłym miesiącu.

 

Na przełom w profilu portu i budowanie oferty dla przylatującego ruchu turystycznego, a nie głównie polskiego, „zarobkowego” musimy jeszcze poczekać, co najmniej do S2018.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Nie tylko utrzymują się, ale i nasilają trendy obserwowane w poprzednich miesiącach. Profile biznesowe lotnisk stają się coraz bardziej widoczne. Te największe, poza KTW, mają dobrze zbalansowaną ofertę dla wszystkich segmentów rynkowych. Natomiast im bogatsza jest oferta sieciowa z KRK tym bardziej widoczna jest tanio-charterowa specjalizacja KTW.

 

 

O wynikach mniejszych portów decyduje strategia i bieżąca taktyka handlowa dwóch największych na naszym rynku tanich linii. Zresztą ich rywalizacja ma ogromny wpływ na ogólną sytuację rynkową. Dane dotyczące oferowania w sezonie Zima 2017/18 pokazują, że rywalizacja ta nie tylko nie osłabnie, ale wręcz nasili się. To dobra informacja dla rynku, a przede wszystkim, pasażerów.

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

Świetne lato trwa. LOT rozwija siatkę i przewozy tranzytowe. W portach regionalnych stopniowo rodzi się nowa konkurencja siatkowa dla Grupy LH – Grupa AF/KL. Coraz ostrzej konkurują FR i W6. Rozwijają oferty linie średniej wielkości. Nowy trend to coraz szybszy wzrost przewozów charterowych. A przecież dopiero za rok pojawi się Ryanair Sun. Dobra sytuacja rynkowa to oczywiście zasługa ogólnej dobrej sytuacji ekonomicznej w Polsce i regionie i, w równym stopniu, korzystnej sytuacji kosztowej – bardzo niskie ceny paliwa. Na wciąż niezbyt zamożnym rynku to szalenie ważne.

  

 

Czytaj także: 

Barometr Polska lipiec 2017. Wspaniałe wyniki lipca

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 
 
 
 
 

 

Tagi:

ACI | IATA | Komunikacja | Konkurencja | Linie lotnicze | Lotnisko | Odprawa pasażerska | Oferowanie | Pasażer | Połączenia | Popyt | Praca | Przewozy | Rozwój | Siatka połączeń


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony