INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr
Polska


Barometr Polska I Kwartał 2019. Część II. Wyniki poszczególnych portów

Marek Serafin, 2019-05-20
     

W pierwszym kwartale 2019 dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych (7,0%) była nieco wyższa niż w styczniu 2019 - 5,6%, ale zdecydowanie niższa niż „dobrych” miesiącach 2018.W grudniu 2018 było to 9,2%, a w Sezonie Lato 2018 utrzymywały się indeksy dwucyfrowe. W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie, w niewielkim zaokrągleniu, 9 356,0tys. pasażerów.

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa.

 

Przewozy łączne: 3 700,4– wzrost o 8,1%.

Uwaga: Dane na podstawie raportu ACI –Europe 1Q 2019.

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

 • łączne: 4 897,4 (6,8),
 • LO: 3 060,5 (21,0!),
 • W6: 599,6 (-14,0!!),
 • U2: 73,2 nowe rejsy,
 • DY/D8: 43,1 (23,5!!),
 • Grupa LH: 335,8 (-10,5) - od S18zawieszone połączenie do DUS,
 • AF/KL: 137,8 (-9,1!),
 • Grupa IAG (BA/VY): 54,5 (-21,6!) brak DUB – EI (w 01.2018 ostatnie kilka rejsów),
 • QR: 114,3 (46,5!!),
 • SU: 71,9 (-3,4),
 • EK: 71,8 (+-0).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (4 419,0tys.,w porównaniu z Q12018, wzrósł jedynie o 7,6 %. Wstyczniubyło to 5,65%, grudniu - 9,2%, w listopadzie - 9,7%,w październiku o 8,6%, wrześniu - o 9,1%,sierpniu - 12,3%, w lipcu - 11,5%w czerwcu - 10,9%, w maju - 13,4%.. W tym miesiącu indeks był nieznacznie wyższy niż dla całej Polski. Ogromna w tym zasługa LOT-u. Dość istotne znaczenie miał też sezonowy spadek udziału przewozów charterowych, które w aglomeracji warszawskiej rosną wolniej niż w najważniejszych portach regionalnych.

 

W6 zmniejszył oferowanie i to wręcz drastycznie. Wiemy, że to w pewnym stopniu korekta sezonowa. W S2019 będzie zwiększał oferowanie, dzięki wykorzystywaniu A321, jednak już nie tak zdecydowanie, jak w ubiegłym roku. Kilku średniaków „pomogło” LOT-owi. Były to, przede wszystkim U2 i QR. Natomiast trzy globalne grupy, solidarnie, zdecydowanie zmniejszyły oferowanie. IAG nawet drastycznie. LH i AF/KL koncentrują się obecnie portach regionalnych.

 

Udział LO w oferowaniu rozkładowym w WAW ponownie wzrósł i wyniósł aż 62,5% To kolejny rekord.

 

Nie znamy wyników linii charterowych, jednak to, co najważniejsze, to wiemy już, że zaczęły one przenosić część operacji z WAW do WMI. Jeżeli długo opóźniane istotne zwiększenie przepustowości tego drugiego portu będzie miało miejsce, to PPL osiągnie, przynajmniej częściowo, swój cel, bez przymusowego „eksmitowania” ruchu charterowego z WAW.

 

Warszawa/Modlin.

 

Przewozy łączne 718,6 – wzrost o 5,2.

 

Oferowanie: 818,8 (2,0)

LF: 87,8. Po niskim LF-ie w styczniu (82,7), lutowy (90,3) oraz marcowy (89,9) były zdecydowanie wyższe.

 

Trwa okres spowolnionego wzrostu. Jest on niewątpliwie konsekwencją ograniczeń przepustowości portu. Jednak indeks wzrostu ruchu był istotnie wyższy od indeksu wzrostu oferowania. To zasługa dobrych wyników uzyskanych w lutym i marcu. Lato zapowiada się interesująco dzięki pojawieniu się ruchu charterowego. Jeżeli reakcja rynku będzie „spokojna” to należy oczekiwać kolejnej fali przenosin z WAW – warunek oczywisty.

 

Kraków.

 

Przewozy: 1 633,0 wzrost o 16,1%!!

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

 • łączne linii rozkładowych: 1 978,8 (17,5!!),
 • FR/OE: 932,0 (8,3),
 • LH/OS/EW/SN/LX: 256,8 (9,3),
 • LO: 158,2 (22,4!), Nowe rejsy do TLV i BUD,
 • U2: 230,0 (3,6),
 • DY: 143,7 (33,6!!),
 • KL/HV: 69,6 (58,2!!), nowy rejs HV do EIN i więcej rejsów i KL,
 • FZ: 21,2 (nowy rejs do DXB w c/s z EK),
 • LY: 9,4 nowy rejs do TLV.

 

Linie rozkładowe inwestując tu w rynek udowadniają, że istnieje wciąż duży niewykorzystany potencjał. I to we wszystkich segmentach od biznesowego do turystycznego. Szybko rośnie ruch wewnątrz europejski i interkontynentalny. Grupa LH walczy o ruch biznesowy i dalekiego zasięgu. KL i HV też są coraz bardziej aktywni. Jedynie IAG/BA w znacznym stopniu „odpuścili”, podobnie, jak w innych regionach, poczynając od WAW. Wciąż rozwijają ofertę tanie linie. Mają duża zasługę w tym, że KRK jest już bardzo popularną destynacją w wielu krajach europejskich. LOT bardzo dzielnie walczy o swój udział w rynku. Oczywiście nową jakość stanowi ponowne uruchomienie, po wielu latach przerwy, bezpośrednich rejsów do ORD. Można oczekiwać, że to będzie obszar coraz większej aktywności LO.

 

W ciągu dwóch lat wzrost wyniósł aż 40,3%. Przy tak dużym już porcie to indeks wyjątkowo wysoki. I ewenement nawet na świetnie rozwijającym się polskim rynku.

 

Gdańsk.

 

Przewozy: 1 001,3 wzrost o 1,9.

 

Port podał udziały najważniejszych graczy: W6 – 47%, FR – 28%, LO - 7%, LH – 6.0%, SK – 5%, DY – 3%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 1236,6 (-5,9)
 • W6: 573,0, (-14,8!!)
 • FR: 328,5, (8,2)
 • LO: 101,5, (-3,6)
 • SK: 68,0, (-17,4!!)
 • LH: 79,4, (-1,4)
 • DY/D8: 38,1 (65,7!!) nowe połączenie do HEL i znacznie więcej rejsów do OSL,
 • KL: 37,1 (7,2).

 

Większość graczy utrzymała ofertę z ubiegłego roku. Negatywnie, i to bardzo, wyróżnił się W6. GDN to jeden z tych portów, w których po bardzo dużych wzrostach oferowania dokonał korekty i to wręcz olbrzymiej. Po wielu latach zaskakującej stagnacji przystąpił do ofensywy Norwegian. Oferuje dziewięć rejsów tygodniowo do OSL i uruchomił połączenie do HEL. SAS utrzymuje oferowanie na swojej głównej trasie zasilającej czterema rejsami dziennie hub w CPH. Na trasach nie-hub-owych dokonał znacznej redukcji. Zawiesił rejs do BGO i zmniejszył oferowanie do OSL.

 

Informacje zamieszczone na stronach internetowych portu i dotyczące przewozów regularnych poszczególnych linii umożliwiają, osobom zainteresowanym głębszą analizą sytuacji rynkowej, ustalenie LF-ów poszczególnych przewoźników.

 

Ruch charterowy wzrósł aż o 44%, do poziomu 22,9tys. Zapowiada to bardzo dobre lato. GDN nie ma „swoich Katowic”, jak KRK, i dobra sytuacja rynkowa powinna przełożyć się na dynamiczne wzrosty ruchu wakacyjno-turystycznego.

 

Katowice.

 

Przewozy: 712.4 - +-0,0

 

Przewozy rozkładowe: 569,0tys (-2,9).

Przewozy charterowe: 140,9 (14,2!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 688,0 (-5,0),
 • W6: 476,3 (-10,4!!)
 • LH: 18,4 (37,5!!) nowy rejs do MUC,
 • FR: 29,5 (-2,7),
 • LO: 18,9 (5,7).

 

W6, podobnie, jak w dwóch największych swoich bazach, WAW i GDN, dość istotnie zmniejszył ofertę. Z pozostałych graczy tylko LH utrzymuje bardzo wysokie tempo wzrostu, dzięki nowemu rejsowi do MUC.

 

Ruch charterowy rósł bardzo szybko, ale tylko w dwóch pierwszych miesiącach. W marcu dynamika spadła do 3,7%, ale tu niewątpliwie znaczenie miała data Wielkanocy.

 

Wrocław.

 

Przewozy: 692,5 - wzrost o 14,2!

 

Port podał niektóre dane cząstkowe:

 • wzrost ruchu międzynarodowego linii sieciowych – 26,1,
 • wzrost ruchu tanich linii – ponad 10,0
 • wzrost ruchu LOT-u do WAW – 12,0,
 • wzrost ruchu charterowego – 50,0!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • rozkładowe, łączne: 814,9 (9,6),
 • FR: 367,0 (2,2),
 • W6: 165,0 (16,9!),
 • LH/LX/EW: 151,4 (13,0!), nowy rejs LX do ZRH,
 • LO: 104,7 (8,2),
 • AF: 16,8 – nowy, codzienny rejs regionalnym odrzutowcem.

 

W tym porcie, podobnie, jak w KRK, dynamicznie rozwijają się wszystkie segmenty rynkowe. Dzięki ostrej walce konkurencyjnej Grupa LH – LO, do której stopniowo włącza się Grupa AF/KL linie sieciowe nie tylko utrzymują, ale zwiększają swój udział w rynku. W6 stopniowo zmniejsza przewagę FR, w aglomeracji, w której kilka sezonów temu dominacja irlandzkiej linii była ogromna. To unikalna sytuacja w Polsce. Od obecnego sezonu letniego podobną próbę podejmie węgierska linia w KRK. Wyjątkowo szybkie, nawet, jak na rynek polski, jest też tempo wzrostu przewozów charterowych.

 

Poznań.

 

Przewozy: 388,2– spadek o 4,2.

Przewozy rozkładowe: 348,5 (-4,6%)

Charterowe: 38,9 (-1,3)

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 430,7 (-10,5!!),
 • FR: 171,2 (0,6),
 • W6: 94,7 (-33,0!!),
 • LH: 85,7 (-4,0),
 • LO: 23,6 (+-0).

 

W6 bardzo już ograniczył swoją obecność w porcie. Pozostałe linie utrzymały ofertę na poziomach ubiegłorocznych. Przy porównaniu z rokiem ubiegłym należy pamiętać, że wtedy indeks wzrostu do 2017 wynosił aż 31,2.

 

Nieco zaskakujący jest minimalny spadek przewozów charterowych. Jednak nie przesądza to słabych wyników w szczycie sezonu letniego.

 

Rzeszów.

 

Przewozy: 164,5 – wzrost o 8,5.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 204,4 (+10,4),
 • FR: 100,9 (-3,0),
 • LO: 76,2 (16,9!), od S18 rejsy do TLV i EWR (raz w tygodniu),
 • LH: 26,4 (64,0!), zdecydowanie więcej rejsów do MUC.

 

Po dość słabym styczniu kolejne miesiące były dobre. RZE to unikalny port regionalny, jeżeli chodzi o pozycję LO. Zdecydowanie dominuje w segmencie przewozów sieciowych, choć LH podejmuje kolejną próbę zwiększenia swojego udziału w rynku. Zwraca też uwagę relatywnie niewielka przewaga w oferowaniu FR nad polską linią. W przypadku tego portu jego położenie geograficzne działa na korzyść LO – jest oddalony od niemieckich hub-ów i dość blisko WAW. Istotne znaczenie ma też bardzo duży potencjał ruchu z/do Ameryki Północnej.

 

Szczecin.

 

Przewozy: 104,0tys. – spadek o 16,5.

Uwaga: przewozy szacowane z oferowania.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 129,7 (-16,0),
 • FR: 46,5 (-38,2!!),
 • W6: 28,4 (-11,1),
 • LO: 46,1 (23,3 !),
 • DY: 9,7 (+-0).

 

Szybki wzrost ruchu był związany, przede wszystkim, z walką konkurencyjną FR- LO o ruch krajowy do WAW. Wycofanie się z tej trasy irlandzkiej linii spowodowało spore „tąpnięcie”. LOT zwiększa oferowanie, aby umocnić swoja pozycję rynkową. Więcej rejsów oznacza też lepszą ofertę tranzytową.

 

Lublin.

 

Przewozy: 75,7tys – spadek o 31,4!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 96,2 (-32,9!!),
 • W6: 54,6 (-41,9!!),
 • FR: 20,0-4,3),
 • LO: 17,0 (70,0), nowy rejs do WAW w dni robocze.

 

W porcie od kilku miesięcy trwa okres spadku przewozów, związany z radykalnym zmniejszeniem oferowania przez W6, który zamyka bazę. Godzi się z dominacją FR w regionie (RZE). Sytuację nieco ratują nowe rejsy LO do WAW, który stworzył konkurencyjną, w stosunku do LH, ofertę dla ruchu tranzytowego. U2 już zawiesił rejs do MXP. Jak było do przewidzenia, to był rejs „koniunkturalny”. Przy ocenie sytuacji musimy jednak uwzględnić, że w poprzednim okresie indeksy wzrostu ruchu były bardzo wysokie – w pierwszych miesiącach 2018 zbliżały się do 50%.

 

Bydgoszcz.

 

Przewozy: 85,15 - wzrost o 13,2!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 102,3 (11,9!),
 • FR: 85,0 (18,9!),
 • LH: 15,9 (-0,6),
 • LO: 1,4 (-61,2), tylko po kilka rejsów do LWO i IEV w styczniu.

 

Dzięki szybkiemu wzrostowi ruchu port wyprzedził LUZ. LO zrezygnował, w pierwszych miesiącach roku, z walki konkurencyjnej z FR o ruch do KBP. Wrócił na ten rynek w obecnym sezonie letnim. Zgodnie z wieloletnią już tradycją oferta rozkładowa do BZG to sinusoida. Po dużych wzrostach oferowania w sezonie zimowym, w S2019 ma miejsce spadek.

 

Łódź.

 

Przewozy: 49,1 tys. – wzrost o 5,6.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

 • łączne: 60,0 (20,0),
 • FR: 49,2 (-0,8),
 • LH: 10,8 nowy rejs do MUC, pięć razy w tygodniu regionalnym odrzutowcem.

 

Na pewno port z niepokojem, ale i nadzieją patrzy na wyniki LH. Od nich zależy, czy przewoźnik, tak, jak w BZG, będzie stopniowo rozwijał ofertę, czy też wycofa się z „eksperymentu”. Obecna, co prawda niewielka, redukcja oferowania nie napawa optymizmem.

 

Szymany.

 

Przewozy: 31,0 tys. – wzrost o 50,0!

Przewozy szacowane z oferowania w tym kwartale i w pierwszym kwartale 2018.

 

Oferowanie: 37,0 (51,0).

 • FR: 15,1 (7,5),
 • W6: 21,3 (155,2!!), rejs do DTM uruchomiony w sezonie letnim,
 • LO: 0,6, nowy rejs do LWO.

 

Tu to W6 daje główny impuls wzrostowy.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze.

 

Wyniki pierwszego kwartału 2019 są bardzo podobne do tych z końca roku ubiegłego – pierwszych miesięcy W 2018/19.

 

Rynek ciągną do przodu WAW i prawie wszystkie największe porty regionalne.

 

Coraz wyraźniej widać, że w WAW zdecydowanie najważniejszym generatorem wzrostu jest LO, a według informacji przekazywanych przez port, koncentruje się on na pozyskiwaniu nowego ruchu tranzytowego. Jego trzej sieciowi, globalni konkurenci ograniczyli ofertę koncentrując się na wybranych, dużych portach regionalnych. WMI i cała, bardzo szeroko rozumiana aglomeracja warszawska coraz silniej odczuwają tłumienie popytu na tanie, a szczególnie ultra-tanie, przewozy. W6 coraz wyraźniej odczuwa, że lotnisko Chopina to nie port dla niego, a FR w WMI napotkał już dość dawno temu barierę przepustowości. Pojawienie się w WAW U2 nie zmienia radykalnie obrazu sytuacji, tym bardziej, że w S2019 linia zmniejsza oferowanie.

 

W portach regionalnych coraz wyraźniejsza jest przewaga pięciu największych. W ich przypadku stabilnie rosną wszystkie segmenty rynkowe. Jedynie w przypadku KRK ruch charterowy koncentruje się w pobliskich Katowicach.

 

Pozostałe porty regionalne, poza RZE, przeżywają lepsze i gorsze Sezony. Niestety jest niezbyt duża szansa, że zdołają ustabilizować swoje pozycje rynkowe, a stała poprawa systemów transportu naziemnego umacniać będzie dominację liderów.

 

Podsumowanie

 

Widzimy wyraźnie, że i nasz rynek odczuwa ogólne spowolnienie rynkowe. Wciąż dwucyfrowe indeksy wzrostu ruchu, głównie tranzytowego, odnotowuje LOT. Ale, jak długo? Spadek dynamiki popytu w całym naszym regionie musi spowodować zaostrzenie się walki konkurencyjnej i bardziej agresywną politykę cenową gigantów. A elastyczność cenowa była i jest głównym „orężem handlowym” maluchów. Niższe indeksy wzrostu mają też związek z inwestycjami w rynek, głównie ze strony ultra-tanich linii, w roku ubiegłym. Teraz przyszedł czas na korekty.

 

Wciąż rośnie rynek charterowy, choć nie tak dynamicznie, jak w szczycie Sezonu S2018. Rynek odczuwał zimowe zawieszenie działalności przez Ryanair Sun. Oznacza to, że bardzo prawdopodobne jest dalsze pogłębienie się sezonowości ruchu turystyczno-wakacyjnego.

 

Szczegółowe informacje o oferowaniu rozkładowym w S 2019 pokazują, że ta kategoria ruchu będzie rozwijała się w tempie zbliżonym do obecnego. Pewną zagadką pozostaje ruch charterowy. Jednak wiele wskazuje na to, iż będzie on rósł znacznie szybciej, niż ruch rozkładowy. Potencjał rynkowy jest wciąż nie w pełni wykorzystany. Pozytywnym sygnałem, szczególnie, jeżeli chodzi o przyszłość jest przenoszenie niektórych łańcuchów rejsów z WAW do WMI.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Linie lotnicze | Lotnisko | Oferowanie | Pasażer | Popyt | Przewozy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony