INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Wyniki branży lotniczej


Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w maju i czerwcu 2017

Marek Serafin, 2017-07-19
     

Wartość akcji linii lotniczych

W czerwcu 2017 wartość akcji linii lotniczych (globalnie)wzrosła w porównaniu z majem o 4,2%, co oznacza, że był to trzeci kolejny miesiąc, gdy ich wartość rosła szybciej niż wszystkich notowanych akcji, których indeks wzrostu w czerwcu wyniósł jedynie 0,2%.

 

Wartość akcji linii europejskich wzrosła w czerwcu o 5,0%, azjatyckich (plus Pacyfik) o 6,3%, a północnoamerykańskich o 3,2%.

 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wartość akcji wszystkich przewoźników wzrosła aż o 44,2%. W tym miesiącu to zasługa zarówno linii północnoamerykańskich, których indeksy wzrosły aż o 58,7%, jak i europejskich - wzrost o 60,1%. Wartość akcji linii azjatyckich wzrosła o 14,4%. Tak ogromny wzrost wartości akcji, szczególnie linii europejskich wynika z tego, iż rok temu miały miejsce ogromne spadki spowodowane akcjami terrorystycznymi w Europie. W tym samym okresie wartość wszystkich akcji wzrosła jedynie o 16,5%

 

Od początku roku 2017 globalnie wartość akcji linii lotniczych wzrosła o 20,5 %, a w tym europejskich aż o 46,6%, azjatyckich o 23,7% a północnoamerykańskich o 9,9%. Wartość wszystkich akcji, globalnie wzrosła od początku roku o 10,2% (indeks FTSE).

 

Tak dobra koniunktura tegoroczna to efekt utrzymującej się dobrej sytuacji rynkowej, niskich cen paliwa i stabilizacji czynników mających wpływ na bezpieczeństwo operacji.

 

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017

 

 
Liczba linii
 
Region
Wynik Kw. I 2016
Wynik Kw. I 2017
EBIT
%
Wynik
netto
EBIT
%
Wynik
netto
43
Ameryka Płn.
14,0
4 214
7,9
2 364
21
Azja/Pacyfik
8,0
1 089
4,3
1 296
12
Europa
-1,7
-841
-2,8
-1270
5
Ameryka Łacińska
9,7
255
6,3
92
3
Inne
-4,1
-19
-8,2
-70
84
Łącznie
8,7
4 698
4,5
2 412
     

Uwagi:

- EBIT% - stosunek zysku/wyniku do wpływów,

- dane w $.

 

Pomimo dobrych wyników przewozowych zdecydowana większość linii lotniczych, ze wszystkich obszarów odnotowała wyniki finansowe gorsze, niż rok wcześniej. To efekt wzrostów kosztów oraz niskich wpływów jednostkowych. Oczywiście jeden kwartał to za krótki okres, aby wyciągać wnioski dotyczące całego roku. Ogromny wpływ będą tu miały wyniki w drugim i trzecim kwartale, które dla przewoźników europejskich i północno-amerykańskich są okresami „żniw”.

 

Jak pokazują dane z punktu pierwszego niskie notowania linii lotniczych pod koniec pierwszej połowy ubiegłego roku nie były związane z ich wynikami finansowymi, lecz z czynnikami pozabiznesowymi.

 

Płynność finansowa linii lotniczych.

 

Płynność linii lotniczych (Cash Flow) w % przychodów

 

Region
Próbka
I-szy kwartał 2016
I-szy kwartał 2017
Płynność netto
Capex
Dostępna gotówka
Płynność netto
Capex
Dostępna
Gotówka
Ameryka Północna
20
21,3
14,8
6,5
14,4
14,6
-0,3
Azja-Pacyfik
16
27,8
25,5
2,3
15,8
16,1
-0,3
Europa
8
16,6
15,3
1,3
20,1
12,8
7,4
Ameryka łacińska
2
2,7
11,7
-8,9
7,8
4,9
3,0
Inne
 2
16,5
17,1
-0,7
9,5
12,9
-3,4
Łącznie
48
20,1
17,1
3,0
16,1
13,8
2,2
 

Uwagi:

- Płynność netto (net cash flow) – z działalności operacyjnej,

- Dostępna gotówka – Free Cash flow.

 

Globalne wskaźniki płynnościowe są gorsze niż rok wcześniej, pomimo niższych nakładów inwestycyjnych. To oczywiście koreluje z wynikami finansowymi pokazanymi w punkcie 2. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się linie europejskie. Skala tej poprawy jest wręcz zdumiewająca, szczególnie, gdy uwzględnimy słabsze ich wyniki finansowe. Nie tłumaczy jej dość niewielki spadek Capex-u.  

 

Ceny paliwa lotniczego

Spadki zapoczątkowane w drugiej połowie kwietnia były kontynuowane. Ceny osiągnęły najniższe poziomy od siedmiu miesięcy.

 

Pomimo niewielkich wzrostów w drugiej połowie czerwca były o ponad 4% niższe niż na koniec maja. Spadki te miały miejsce pomimo osłabienia się USD. Istotnym czynnikiem było tu utrzymujące się bardzo duże wydobycie w USA ropy z łupków.

 

Rynki finansowe nadal przewidują, że w krótkim i średniookresowym horyzoncie czasowym będziemy mieli do czynienia jedynie z niewielkimi podwyżkami cen.

 

Oferowanie

W maju wzrost oferowania pasażerskiego wyniósł 6,1%. W ciągu ostatnich trzech miesięcy indeks poddany anualizacji wynosi około 7%, a więc minimalnie mniej, niż odpowiadający mu indeks popytu.

 

Wzrost oferowania cargo w maju był dość umiarkowany i wyniósł 5,2% W ostatnim roku wyniósł on około 6,5%.

 

Popyt

W maju wzrost popytu na przewozy pasażerskie był zdecydowanie niższy niż w kwietniu, ale i tak bardzo wysoki, gdyż wyniósł aż 7,7%. Obecnie jest on niższy, niż pod koniec 2016, kiedy wzrósł do liczb dwucyfrowych, ale nadal daje powody do zadowolenia. Główne powody wciąż bardzo dobrej sytuacji to utrzymująca się dobra sytuacja ekonomiczna oraz niższe taryfy.

 

W przypadku frachtu lotniczego wzrost wyniósł aż 12,7 % a więc był znacznie wyższy niż w kwietniu – 8,7%.Oznacza to powrót bardzo silnego trendu wzrostowego, który był obserwowany od początku 2016.

 

Uwaga: wszystkie porównania miesięczne dokonywane są po usunięciu czynników sezonowych/jednorazowych.

 

Samoloty

W maju 2017 wzrost liczby oferowanych foteli w porównaniu z kwietniem 2017 wyniósł 0,8%, a więc minimalnie więcej niż w kwietniu - 0,7% i tyle samo, co w marcu.  W porównaniu z majem 2016 indeks to 6,2%.

 

Dostarczono 138 nowych samolotów, podczas gdy w kwietniu 111, a w marcu - 153. W maju 2016 dostawy były większe – 150 egzemplarzy. W maju 2017 różnica netto pomiędzy samolotami, które wróciły do flot linii, a samolotami uziemionymi wyniosła 32, a rok temu było to 34. Jak widzimy, wzrosła liczba oferowanych foteli, mimo niższych wzrostów w liczbach egzemplarzy samolotów. Stało się tak, gdyż floty były zasilane znacznie większymi samolotami.

 

Od początku roku liczba nowo-dostarczonych samolotów (598) była zbliżona do tej sprzed roku - 615. I tu widzimy trend do wprowadzania do eksploatacji większych a/c.

 

Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich (LF) i pojemności frachtowej (FLF)

LF-y są wciąż na poziomach zbliżonych do rekordowych. To bardzo dobra sytuacja, ze względu na utrzymujące się dość niskie wpływy jednostkowe oraz presję kosztową, która na szczęście nieco słabnie.

 

W maju FLF-y znowu wzrosły skokowo, o 4ppct, w porównaniu z najniższym poziomem na początku roku 2016. Majowy poziom jest najwyższy od lipca 2014.

 

Średnie wpływy jednostkowe

Trend spadkowy zatrzymał się. Jest to związane z poprawą globalnej sytuacji ekonomicznej oraz presją kosztową w wielu krajach. Dotyczy ona, między innymi, kosztów pracy. Po usunięciu efektów kursowych średnie wpływy jednostkowe są obecnie o 4,5% niższe niż rok wcześniej i nie ma oznak, że rozpoczyna się trend wzrostowy. Na szczęście zdecydowanie osłabła presja na wzrost granicznych LF-ów, co zwiększa zaufanie inwestorów w odniesieniu do wyników finansowych linii w najbliższym roku.  

 

Podróże w wyższych klasach serwisowych

Liczba podróży w wyższych klasach serwisowych, w pierwszych czterech miesiącach 2017, na niektórych rynkach rosły szybciej niż w klasie ekonomicznej. Dotyczyło to głównie Azji. Jeżeli chodzi o Europę, to wyższy indeks wzrostu miały podróże wewnątrz kontynentu, znacznie niższy na Atlantyku Południowym i do/z Bliskiego Wschodu, niższy na Atlantyku Północnym, a taki sam do/z Azji. Jeżeli chodzi o porównanie indeksów zmian taryf, to wyższy indeks wzrostu miały podróże w klasach Premium na Północnym Atlantyku, do/z Bliskiego Wschodu, a niższy do/z Azji, wewnątrz Europy i na Południowym Atlantyku. W tych dwóch ostatnich przypadkach różnica była niewielka.  

 

W czterech pierwszych miesiącach roku udział wpływów z biletów na podróż w wyższych klasach w łącznych wpływach wzrósł w porównaniu z tym samym okresem 2016 z 26,5% do 27,0%. To znacząca różnica.  

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

Źródła: IATA, PRTL.pl

 

 

 

 

 

Tagi:

Akcje | IATA | Komunikacja | Linie lotnicze | Obłożenie | Opłaty | Paliwo | Pasażer | Połączenia | Popyt | Praca | Przewozy | Przychody | Rozwój | Samolot


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony