INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Dostawcy Usług

Turystyka

ANALIZY

Barometr Świat

Barometr Europa

Barometr lotniska europejskie

Barometr AEA

Barometr Polska

Raport finansowy branży

BRANŻA

Prawo

Bezpieczeństwo

Nawigacja powietrzna

Środowisko

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMAGiełda transportowa
Clicktrans.pl
Sonda

Jakie jest najlepsze rozwiązanie problemu ograniczonej przepustowości lotniska Chopina?

rozbudowa istniejącej sieci lotnisk

budowa nowego CPL

rozbudowa Modlina

duopol Modlin-Chopin

Informacje EKES


Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr Polska


Barometr Polska grudzień 2016. Część I, II i III

2017-02-08
 
     

Część I: W grudniu dynamika wzrostu przewozów wyniosła aż 21,4% i była jeszcze zdecydowanie wyższa, niż w rekordowym, dla roku 2016, listopadzie.W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie 2 515 357 pasażerów.

 

Ten grudniowy rekord był świetnym ukoronowaniem wspaniałych wyników całego ubiegłego roku. W dwunastu największych portach obsłużono w nim łącznie 34 127 829 pasażerów, co oznacza wzrost aż o 11,7%.

 

Uwagi:

  • W naszych Barometrach miesięcznych nie uwzględnialiśmy wyników „nowych” bardzo małych lotnisk, czyli Szyman, Radomia i Zielonej Góry które obsłużyły łącznie około 66 tys. pasażerów. Jeżeli w rocznych uwzględnimy całą piętnastkę portów to dynamika roczna wyniesie 11,9%. Ponieważ przewozy Szyman powinny, w roku 2017, dość istotnie wzrosnąć z poziomu 47 tys. w 2016) to od stycznia 2017 będziemy uwzględniali również ten port.
  • Pasażerowie krajowi liczeni są podwójnie – w porcie wylotu i w porcie przylotu i liczba „rzeczywistych” pasażerów/odcinków podróży była o około 1 797,1 tys. niższa i wyniosła 32,33 mln pasażerów.
  • Po raz pierwszy przekroczona została bariera 30 mln pasażerów podróżujących z/do Polski i na trasach krajowych.

 

W grudniu oraz w całym roku 2016 głównymi generatorami wzrostu ruchu były PLL LOT oraz Ryanair i Wizz Air, które bardzo ostro konkurowały o prymat na rynku tanich przewozów.

 

W miesiącach szczytu letniego indeksy wzrostu ruchu były zdecydowanie niższe, niż w pozostałych miesiącach, gdyż znacznie mocniej odczuwana była nienajlepsza sytuacja na rynku przewozów charterowych.

 

 

 

Komentarz PRTL.pl

W grudniu, podobnie, jak w listopadzie, wzrost oferowania LOT-u był wyjątkowo duży, wręcz szokujący. Wynikał on nie tylko z uruchamiania nowych połączeń, ale i dodawania oferowania na obsługiwanych już trasach. Warto też zauważyć, że i w tym miesiącu nie miało miejsca zjawisko zaniżonej bazy porównawczej, gdyż w odróżnieniu od poprzednich miesięcy, w listopadzie 2015 oferowanie było jedynie minimalnie niższe, niż rok wcześniej – o 0,9%. Wzrost oferowania polskiego przewoźnika, mierzony w ASK, był jeszcze zdecydowanie większy, gdyż skokowo wzrosła oferta na trasach interkontynentalnych.

 

Rośnie przewaga FR nad W6, gdyż irlandzki przewoźnik nie obawa się inwestowania w rynek w sezonie zimowym. W6 znacznie bardziej dostosowuje się do „naturalnej” sezonowości ruchu.

 

W błyskawicznym tempie rosną przewozy krajowe. Ogromne znaczenie ma tu większa i „lepsza” (lotnisko) oferta FR w aglomeracji warszawskiej, ale i LOT nie oddaje pola. Dane wskazują, że przewoźnicy, w zdecydowanej większości, nadal poprawiają swoje LF-y.

 

Cały rynek

Wybrane dane o oferowaniu (w tys. foteli, zmiany w %):

cały rynek: 2 913,2 (+16,2!!),

- FR: 893,8 (+18,0!!),

- LO: 611,1 (33,3!!!),

W6: 625,8 (+9,3),

Grupa LH (LH+LX+OS+EW+4U+SN): 286,0 (+2,3),

- DY/D8: 59,5 (-9,2),

- AF/KL: 66,2 (+20,4!!),

- SK: 48,6 (+17,4),

- BA/EI/VY/IB: 40,2(+8,4),

- AB: 23,8 (-29,0!!).

 

Uwaga: podajemy tylko dane dla tych linii, które operują, do co najmniej, dwóch miast w Polsce.

 

Wyniki roczne

W roku 2016 12 polskich lotnisk obsłużyło łącznie 34 127 829 pasażerów, co oznacza wzrost o 11,7% w stosunku do 2015. Jak pokazują nasze raporty dotyczące portów europejskich (do listopada 2016) jest to wynik zdecydowanie lepszy od średniej europejskiej (4,7%). Dynamika wzrostu jest nieco niższa niż w roku 2015 (12,6%), ze względu na spadek ruchu charterowego. Po trzech kwartałach wynosił on, według danych ULC, 6,1% i niezłe wyniki w ostatnich miesiącach roku nie zmieniły już radykalnie obrazu sytuacji.  

 

Jeżeli wyeliminujemy efekt podwójnego liczenia pasażerów krajowych to otrzymamy rzeczywistą liczbę podróżujących pasażerów – 32 330,7 tys.co oznacza wzrost o 11,5%, w stosunku do roku 2015. W roku 2015 było to 12,6%. Wzrost ten jest mniejszy niż ten, który dotyczy liczby obsłużonych pasażerów, gdyż w przypadku pasażerów krajowych miał miejsce bardzo znaczny wzrost ich liczby.

 

Jak widzimy, po raz pierwszy w historii granica 30 mln pasażerów została przekroczona.

 

Jak pokazują nasze dane miesięczne i sezonowe, dotyczące oferowania, jak również dane ULC za trzy kwartały 2016, tak duże wzrosty ruchu to zasługa trzech liderów: FR, LO i W6. Analizując dane ULC należy pamiętać, że w przypadku tych dwóch pierwszych przewoźników pasażerowie krajowi liczeni są podwójnie. LOT był szczególnie aktywny na rynku przewozów interkontynentalnych (nowe trasy, znacznie większe oferowanie na trasach już obsługiwanych) oraz przewozów tranzytowych – większe oferowanie na połączeniach zasilających. Walkę konkurencyjną FR – W6 opisywaliśmy już, szczegółowo i wielokrotnie.

 

Grupa LH, po okresie bardzo szybkich wzrostów, ustabilizowała swoją ofertę, ale jej pozycja rynkowa, szczególnie w zakresie globalnych przewozów tranzytowych jest nadal bardzo, bardzo mocna. Grupa szczególnym zainteresowaniem obdarza rynek krakowski.

 

Zwiększyła dość znacznie przewozy grupa graczy średniej wielkości (z punktu widzenia polskiego rynku):

- KLM, który zdecydowanie zwiększył oferowanie do KRK i zajął już, w Polsce, trzecie miejsce wśród linii sieciowych,

- easyJet, skokowo zwiększając oferowanie do KRK,

- Grupa IAG, między innymi, dzięki większemu oferowaniu do KRK,

- SAS uruchamiając nowe połączenia i zwiększając oferowanie do GDN.

- Emirates wykorzystując znacznie większą wersje B777.

 

Podobnie, jak w roku 2015, na rynku przewozów charterowych miała miejsce stagnacja, a w wielu miesiącach wręcz spadek ruchu. Dotyczyło to w szczególności początku roku. O powodach tego zjawiska pisaliśmy w poprzednich Barometrach.

 

Ruch krajowy, w roku 2016 wyniósł 1 797,1 tys. pasażerów i wzrósł, w porównaniu z 2015 o 15,4%. Perspektywy na przyszłość, między innymi, dzięki wzrostowi zainteresowania tym rynkiem ze strony FR są jeszcze lepsze.

czytaj więcej


REKLAMA
Home | O nas | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony