INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Wiadomości


LOTAMS stawia na rozwój poprzez fundusze europejskie

2019-11-21
     

20 listopada 2019 roku LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) i Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie podpisali umowę dotyczącą realizacji programu „Jakości edukacji i kompetencji w regionie”. Dokument został podpisany przez Aleksandrę Judę (Prezes Zarządu LOTAMS), Łukasza Siwińskiego (Członka Zarządu ds. Technicznych LOTAMS) oraz Tomasza Czopa (Dyrektora WUP-u).

 

Na początku 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizowanego w latach 2014-2020. Program dotyczył „Jakości edukacji i kompetencji w regionie”, ze szczególnym uwzględnieniem „Poprawy jakości kształcenia zawodowego”. Nieprzekraczalnym terminem do składania wniosków była data 8 marca 2019 roku. 10 czerwca 2019 roku Dyrektor WUP-u – Tomasz Czop – podał wyniki i oficjalnie zatwierdził projekt zgłoszony przez LOTAMS „Kształcenie wysokich lotów”.

 

Wymagania

 

Aby przystąpić do programu realizowanego w ramach funduszu unijnego – zainteresowane podmioty musiały posiadać osobowość prawną i współpracować ze szkołą z regionu podkarpackiego.

 

LOTAMS odczuwa silny deficyt kadry technicznej mechaników lotniczych, dlatego aktywnie angażuje się we współpracę ze szkołami technicznymi. Działania te mają na celu wykorzystanie zasobów obecnych w szkołach uczniów, monitorowanie ich postępów i budowanie dialogu pomiędzy pracodawcą, a potencjalnym pracownikiem. Od kilkunastu miesięcy spółka wdraża swoje rozwiązania dot. kształcenia praktycznego w placówkach oświatowych, aby podnosić poziom praktycznej nauki zawodu. Dwiema z kilkunastu szkół, uczestniczących w projekcie „ LOTAMS – Pracodawca z wyboru”, są szkoły z województwa podkarpackiego – Zespół Szkól Mechanicznych w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie. Nawiązane pomiędzy szkołami a pracodawcą relacje pozwoliły na wspólne przystąpienie do programu w ramach działania 9.4, które pozwoli na wypracowanie obopólnych korzyści, ze szczególnym uwzględnieniem benefitów dla uczniów i kadry pedagogicznej.

 

Mierzymy wysoko

 

Celem programu jest „dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego”.

 

Opracowany przez Dział Badań i Rozwoju projekt „Kształcenie wysokich lotów” wpisuje się w założenia i regulacje wymienione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. W ramach realizacji

 

„Kształcenia wysokich lotów” LOTAMS zobligował się do wykonania:

  • Realizacji szkoleń dla wybranych uczniów i kadry pedagogicznej szkół:

- ATA 20

- Warsztat kompozytowy

- Obsługa techniczna samolotów - PART 145

- Organizacja PART 147

- Human Factor

- Szkolenie z przepisów prawa lotniczego

- Język angielski techniczny

  • Realizacji staży zawodowych do uczniów (300h) i kadry pedagogicznej (160h) szkół
  • Doposażenie szkół, aby zapewnić modernizację kształcenia praktycznego (m.in. wyposażenie pracowni językowej, zakup okularów VR, stanowiska demonstracyjne do praktycznego pokazu funkcjonowania i diagnostyki systemów mechatronicznych statków powietrznych oraz zestawy panelowe do wykonywania pomiarów parametrów sensoryki i aktoryki systemów awioniki)

 

Całkowita wartość projektu „Kształcenie wysokich lotów” jest wyceniana na 1 362 166,80 zł.

 

Tendencje dot. kształcenia mechaników lotniczych w Polsce

 

W roku szkolnym 2018/2019 program kształcenia klas o profilu technik mechanik lotniczy i/lub technik awionik realizowały 22 placówki z całej Polski. Klasy lotnicze są kierunkiem elitarnym, wymagającym pod względem nauki oraz niepopularnym, dlatego tylko kilkadziesiąt placówek oświatowych zdecydowało się na utworzenie takiego profilu. Często, lecz nie jest to normą, szkoły, które decydują się na uruchomienie takiego profilu, znajdują się w okolicach lotniska lub w sąsiedztwie firmy zajmującej się obsługą techniczną statków powietrznych. Jest to pewien sposób zabezpieczenia się dyrekcji, która musi zapewnić uczniom, spełniające kryteria wymogów programu nauczania, praktyki zawodowe u pracodawcy, w miejscu zbliżonym do przyszłego środowiska pracy. Takie działania, odpowiednio skoordynowane, mogą przełożyć się na korzyści dla ucznia, jak i pracodawcy.

 

Ze względu na wysoki poziom nauczania – w kilkuletnim cyklu danego rocznika kilka osób rezygnuje z kontynuowania nauczania w tym kierunku. Dodatkowo, nie wszyscy absolwenci podejmują pracę w branży lotniczej. Mając powyższe na uwadze – absolwenci klas o profilu lotniczym nie są w stanie odpowiedzieć na realne potrzeby rynku pracy i zapotrzebowanie baz technicznych MRO, które znajdują się w Polsce. Aby wypełnić deficyt kadry technicznej – liczba uczniów i klas musiałaby zostać przynajmniej podwojona.

 

Spółka LOTAMS działa aktywnie w szkołach technicznych. Poprzez organizację prelekcji dla uczniów i kadry pedagogicznej oraz LOTAMS Facility Tour po siedzibie spółki w Warszawie – firma zachęca szkoły do otwierania kierunków ściśle związanych z ich działalnością – technik mechanik lotniczy oraz technik awionik. W ten sposób młodzież szkolna już na początku swojej drogi edukacyjnej jest uświadamiana o korzyściach płynących z pracy w lotnictwie. W ramach współpracy LOTAMS oferuje pomoc merytoryczną, wizyty w szkole, organizację praktyk i staży zawodowych oraz wsparcie w sprawach organizacyjnych związanych z pozyskaniem dofinansowania m.in. na doposażenie pracowni szkolnych. Dodatkowo, z ZSM w Rzeszowie oraz ZSM w Krośnie LOTAMS zorganizował targi pracy „Wystartuj z nami”, dzięki którym uczniowie i absolwenci szkół mogli poznać regionalnych pracodawców, odbyć rozmowę kwalifikacyjną czy porozmawiać z przedstawicielami danej spółki.

 

Działania w ramach programu 9.4 „Poprawy jakości kształcenia zawodowego” i realizacja projektu „Kształcenie wyższych lotów” będą realizowane przez LOTAMS i dwie szkoły patronackie od 1 września 2019 roku do 30 września 2022 roku. Udział w projekcie będzie dużym wsparciem dla szkół, jak również dla pracodawcy, który zachęci uczniów do pracy w lotnictwie i nawiąże porozumienie, które w przyszłości może zaowocować pozyskaniem nowych, wykwalifikowanych pracowników.

 

 

Źródło: LOTAMS

 

 

 

Tagi:

LOT AMS | Rozwój


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony