INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Polski Klub Lotniczy


PKL: stan i perspektywa polskiego przemysłu lotniczego

2015-09-14
     

W dniu 14 września b.r., w auli konferencyjnej Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Polski Klub Lotniczy zorganizował roboczy panel dyskusyjny nt stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego w świetle potrzeb rozwoju lotnictwa ogólnego”.

 

Przedstawiciel Polskiego Klubu Lotniczego i pomysłodawca panelu dyskusyjnego Grzegorz Brychczyński przybliżył zebranym przesłanki do zorganizowania tego spotkania. Poinformował o odbytych rozmowach z Ministerstwem Gospodarki i konstruktywnej wymianie poglądów na temat stanu polskiego przemysłu lotniczego w świetle potrzeb lotnictwa General Aviation i gospodarczego, które zaowocowały wnioskiem o pilne przygotowanie przez środowisko lotnicze stosownego dokumentu – raportu o stanie i perspektywach polskiego przemysłu lotniczego w kontekście rozwoju General Aviation (GA). Wobec braku reprezentacji polskich producentów statków powietrznych i wyposażenia, Ministerstwo nie ma możliwości zapoznania się z aktualnymi problemami dotyczącymi tego środowiska, borykającego się z trudnościami z rozwijaniem produkcji i ekspansją rynkową swoich produktów. Opracowany przez „Zjednoczone Środowisko GA” raport dla Ministerstwa Gospodarki powinien zawierać diagnozę stanu istniejącego, określenie potencjału polskiego przemysłu lotniczego w aspekcie wykorzystania dla GA i perspektyw rozwoju, identyfikację ograniczeń, rekomendacje sprzętowe statków powietrznych z uwzględnieniem lotnictwa ultralekkiego produkcji polskiej oraz określenie wpływu potencjału GA na wzrost krajowego produktu i rynek pracy.


PKL rozesłał zaproszenia do organów administracji państwowej oraz polskich przedsiębiorstw produkujących samoloty i sprzęt lotniczy według Part 21 i prowadzących działalność techniczną w lotnictwie ultralekkim, aby wyłonić reprezentację Zjednoczonego Środowiska GA i wykorzystać dyskusję i wnioski z tej debaty do przygotowania przez PKL raportu dla Ministerstwa Gospodarki.

 

W specjalnie przygotowanej jako wstęp do dyskusji prezentacji G. Brychczyński omówił, jakie wsparcie od władz państwa i organów państwowych otrzymuje polski przemysł lotniczy, lotnictwo GA i gospodarcze. Pomimo licznych deklaracji ze strony administracji państwowej pomoc jest niewielka: nie ma odpowiednich przepisów prawnych, następuje wręcz „psucie prawa”, nieprawidłowo przeprowadzane są szkolenia zwłaszcza instruktorów lotniczych, a uwaga urzędników skupia się na dużych przedsięwzięciach i przedsiębiorstwach. Organy państwowe pozwalają na pomijanie polskiego przemysłu lotniczego i zakupy obcych samolotów z Włoch, USA czy Niemiec. Brak strategii rozwoju dla lotnictwa GA i gospodarczego oraz zamówień rządowych doprowadził do sytuacji, w której polskie samoloty Orka, AT-3, RW-4 czy PZL M-18 Dromader są już własnością ChRL. Pozbawiliśmy się w ten sposób produktów najnowocześniejszej polskiej myśli technicznej i konstrukcyjnej. A naszych samolotów dla GA i ultralekkich używają np. Czesi oraz polscy mistrzowie w lataniu precyzyjnym i szybowcowym.

 

W Polsce istnieje duża rozbieżność między oczekiwaniami środowiska lotniczego a faktycznymi działaniami wspierającymi ze strony władz. Potrzebne jest dużo większe wsparcie ze strony administracji państwowej dla polskich producentów lotniczych. G. Brychczyński stwierdził, że organy państwowe np. ULC powinny usprawnić swoje działanie i lepiej komunikować się ze środowiskiem „małego lotnictwa”. Bank Światowy ocenił ponadto, że w Polsce źle wydawane są środki unijne, gdyż lokuje się je głównie w badania, a pomija rozwój i produkcję. Zauważył, że trudno polskim producentom pozyskać fundusze unijne, instytucje badawcze są w tym sprawniejsze.

 

Przedstawiciel PKL negatywnie ocenił park techniczny na lotniskach i starzejący się sprzęt lotniczy, co w bliskiej przyszłości może się odbić na bezpieczeństwie operacji. Z rozczarowaniem przyjął niedawną wypowiedź ministra gospodarki, że nie ma strategii dla polskiego lotnictwa i nikt nie panuje nad sektorem lotniczym w kraju. Chciałby, żeby raport PKL był wkładem do tej przyszłej strategii.

 

W swojej prezentacji PKL korzystał z Raportu PAN i Instytutu Nauk Ekonomicznych z 2010 r. na temat innowacyjności sektora lotniczego, którego współautorem był prof. Tadeusz Baczko z PAN. Zadeklarował on gotowość współpracy z PKL przy opracowaniu raportu dla Ministerstwa Gospodarki.

 

W swoim raporcie sprzed 5 lat prof. Baczko wskazywał już na brak wsparcia prawnego i finansowego ze strony organów państwa i niewykorzystanie ogromnej dynamiki wynalazczości i innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w krajowym sektorze przemysłu lotniczego. Zauważył również problem braku konsolidacji w tym sektorze. Wiele problemów wciąż pozostaje nierozwiązanych pomimo dopływu bezprecedensowych funduszy. Zgodził się, że należy przesunąć wsparcie finansowe z zakresu badań na etap rozwoju i wdrażania, ale jego zdaniem edukacja na wszystkich poziomach pozostaje kluczowa.

 

Pogratulował PKL podjęcia tego tematu, bo po 5 latach od raportu PAN sytuacja nie poprawiła się.

 

Wiceprezes Aeroklubu RP Marek Sudomirski także podziękował PKL za podjęcie kolejnej próby rozwiązania problemów w tym zakresie. Ubolewał nad tym, że dynamizm lotnictwa amatorskiego nie jest naszym udziałem a przejęli go Czesi, którzy są obecnie liderami rozwoju lotnictwa GA i ultralekkiego – mają 2,5 tys. samolotów tego typu, podczas gdy w rejestrze ULC widnieje tylko 218 maszyn. Podkreślił konieczność stworzenia reprezentacji środowiska, gdyż pomogłoby to w stworzeniu panelu ułatwiającego dostęp do funduszy UE. Ocenił kondycję drobnego producenta lotniczego w naszym kraju jako słabą i zadeklarował pomoc Aeroklubu.

 

Pilot Andrzej Chmura podkreślił potrzebę zanalizowania i zdiagnozowania przyczyn słabego rozwoju polskiego przemysłu lotniczego. Zaapelował o wyłączenie lotnictwa GA i gospodarczego spod nadzoru ULC. Przygotowany przez jego kancelarię adwokacką projekt rozporządzenia w tej sprawie nie spotkał się niestety z zainteresowaniem ze strony MiiR. Poparł wniosek o stworzenie reprezentacji zjednoczonego środowiska, jako warunku swobodnego i szybkiego rozwoju tego sektora w kraju.

 

Prezes PKL Tomasz Balcerzak podziękował uczestnikom za udział w roboczym panelu dyskusyjnym i współpracę przy opracowaniu raportu PKL dla Ministerstwa Gospodarki.

 

Prezentacja – Wprowadzenie do debaty 14.09.2015

 

 

PKL

 

 

 

 

Tagi:

Samolot | Prawo | Inwestycje | Praca | Konkurencja | PKL | Spotkanie | Innowacje | Infrastruktura | Przemysł lotniczy


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony