INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Rozmowy PRTL.pl


ROZMOWA PRTL.pl

Anna Jakubczyk, 2017-11-14
     

Spółka na przestrzeni ostatnich lat implementowała wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednakże niezależnie od kwestii wprowadzania nowych technologii w dalszym ciągu podstawą obsługi procesów operacyjnych są ludzie. Problemem jest, że w ostatnim czasie dynamika przyrostu skali usług w naszej branży zdecydowanie odbiega od możliwości rynku pracy - mówi Marcin Opaliński, Prezes Zarządu LS Airport Services w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.pl

 

Anna Jakubczyk: LS Airport Services jest przede wszystkim znana z działalności agenta obsługi naziemnej na krajowych lotniskach. Jakie są dziś główne obszary działania firmy i pozycja na rynku?

 

Marcin Opaliński: Spółka LS Airport Services S.A. (LSAS) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlingu, czyli naziemnej obsługi statków powietrznych oraz pasażerów i ładunków cargo, a poprzez swoją spółkę córkę LS Technics Sp. z o.o. (LST) także w zakresie MRO, czyli techniki lotniczej. Spółka działa w pięciu głównych portach lotniczych na terenie kraju (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Modlin) i łącznie z LST w ośmiu oddziałach operacyjnych zatrudnia prawie 3.000 pracowników. Posiada również sezonowo swoją bazę obsługi technicznej w Delhi w Republice Indii. Tym samym LSAS jest niekwestionowanym liderem usług handlingowych w Polsce i największym pracodawcą w branży lotniczej w Polsce.

 

Firma ma za sobą okres wielu zmian i przekształceń własnościowych. Co udało się zrobić w poprzednich latach?

 

Korzenie LSAS sięgają początku lat 90-tych. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad Spółka wielokrotnie zmieniała strukturę właścicielską oraz nazwę, jednakże kluczowe dla Spółki zdarzenia nastąpiły w latach 2009-2014 r. W okresie tym w następstwie upadłości spółki LOT Ground Services Sp. z o.o. finalnie powstał podmiot z większościowym udziałem Skarbu Państwa, działający pod dzisiejszą nazwą LS Airport Services S.A. W roku 2011 Spółka rozpoczęła działalność jako niezależny agent handlingowy i jednocześnie stała się właścicielem największego w Polsce terminala cargo - funkcjonującego dziś jako LS Cargo Terminal. W okresie tym Spółka poszerzała swoją działalność operacyjną o kolejne lokalizacje, tj. Kraków, Gdańsk, Modlin oraz Katowice.

 

W roku 2014 Spółka dokonała zakupu wszystkich udziałów w spółce GTL-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o., prowadzącej działalność w obszarze handlingu oraz techniki lotniczej. Zakupiona spółka poddana została procesowi restrukturyzacji, w tym m.in. procesowi podziału, w wyniku którego dziś funkcjonuje pod szyldem LS Technics Sp. z o.o. jako spółka specjalizująca się w przeglądach liniowych i hangarowych statków powietrznych. Handlingowa część Spółki została organizacyjnie wyodrębniona i włączona w struktury LS Airport Services S.A. jako nowy oddział LSAS w Katowicach.

 

Polski rynek lotniczy rozwija się wyjątkowo szybko. Jak na tym tle zmienił się rynek obsługi handlingowej na przestrzeni ostatnich 3-5 lat?

 

Presja przewoźników w kierunku obniżania stawek za usługi handlingowe spowodowała, że LSAS stanęła przed koniecznością dywersyfikacji usług. Proces ten doprowadził w efekcie do powstania czterech podstawowych filarów działalności Spółki, tj. działalności w obszarze: handlingu (obsługa pasażerów, samolotów i bagaży), cargo (obsługa ładunków przy wykorzystaniu największego terminala cargowego w Polsce – LS Cargo Terminal), MRO (obsługa techniczna statków powietrznych) oraz w obszarze zarządzania nieruchomościami znajdującymi się na terenie LS Cargo Park.

 

Spółka na przestrzeni ostatnich lat implementowała wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednakże niezależnie od kwestii wprowadzania nowych technologii w dalszym ciągu podstawą obsługi procesów operacyjnych są ludzie. Problemem jest, ze w ostatnim czasie dynamika przyrostu skali usług w naszej branży zdecydowanie odbiega od możliwości rynku pracy. Jest to aktualnie główna przyczyna, która może mieć wpływ na spowolnienie dynamicznego w ostatnich latach procesu rozwoju Spółki. Dziś Spółka prowadzi działalność już w pięciu głównych portach lotniczych w Polsce na czele z portem lotniczym w Warszawie.

 

Jaki są główne kierunki rozwoju firmy? Jak chcecie wykorzystać szanse wynikające ze skokowego wzrostu ruchu lotniczego?

 

Skokowy wzrost ruchu lotniczego to zjawisko trudne dla podmiotów świadczących usługi handlingowe na rzecz linii lotniczych. Aktualnie największym problemem w działalności operacyjnej podmiotów świadczących usługi lotniskowe są niedobory kadrowe, co jest wynikową obiektywnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku LSAS wprowadziła nowy system wynagrodzeń, co spowodowało, że oferta pracy dla aktualnych i przyszłych pracowników Spółki została w sposób wyraźny uatrakcyjniona. Osiągnięty dzięki nowoczesnemu i efektywnemu zarządzaniu zysk Spółka przeznacza w zdecydowanej większości na rzecz programów płacowych i pozapłacowych skierowanych do pracowników. W roku 2017 LSAS przeznaczyła na ten cel 15 mln zł, natomiast w roku 2018 planuje przeznaczyć 18 mln zł.

 

Ponadto Spółka rozpoczyna także realizację długoterminowej strategii employer brandingowej, której celem jest m.in. pozyskanie nowych pracowników przy jednoczesnym zatrzymaniu rotacji obecnej kadry pracowniczej. Jednocześnie Spółka realizuje największy w historii swojej działalności gospodarczej 3-letni program inwestycyjny w nowoczesny park pojazdów i urządzeń GSE o łącznej wartości wynoszącej ok. 50 mln PLN. Zaletą nowoczesnego parku maszynowego jest m.in. optymalizacja w zakresie zapotrzebowania osobowego na obsługę danych rodzajowo jednostek sprzętowych.

 

Ponadto Spółka pracuje nad projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych, których celem jest maksymalizacja efektywności w wykorzystywaniu posiadanych zasobów kadrowych (dynamiczne zarządzanie brygadami pracowniczymi) i sprzętowych (system GPS), szczególnie w obszarze obsługi płytowej.

 

W planach LSAS jest również poszerzenie aktywności o działalność edukacyjną w obszarze usług lotniczych. Spółka już teraz opracowuje profile zawodowe, co pozwoli w krótko i średnio okresowej perspektywie czasowej wyedukować i przygotować zawodowo pracowników obsługi lotniskowej. Podejmowany przez LSAS projekt edukacyjny będzie miał również fundamentalne znaczenie w kontekście planowanych w niedalekiej przyszłości ogromnych inwestycji w branży lotniczej na szczeblu krajowym.

 

Jak to się stało, że rozpoczęliście obsługę techniczną samolotów? Jak chcecie się pozycjonować na rynku MRO?

 

W ramach strategii powiększania udziału w rynku usług handlingowych LSAS nabyła 100% pakiet udziałów, będącej w złej kondycji ekonomiczno-finansowej spółki GTL-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W efekcie niniejszej transakcji Spółka poszerzyła swój udział w rynku usług handlingowych w skali całego kraju o 10%, uzyskując jednocześnie prawie 90% udział w porcie lotniczym w Katowicach. W ramach tej inwestycji LSAS przejęła także, niejako pobocznie, działalność w obszarze obsługi technicznej samolotów. Od początku celem transakcji było dalsze budowanie LSAS jako lidera na rynku usług handlingowych, a także pozyskanie nowego obszaru aktywności, jakim jest technika lotnicza i jednocześnie znalezienie elementu synergii pomiędzy obydwoma obszarami działalności. Dziś po trzech latach od nabycia spółki GTL-LOT i przeprowadzenia procesu jej restrukturyzacji już pod nazwą LS Technics sp. z o.o. z pełnym przekonaniem można powiedzieć że utrzymanie obszaru obsługi technicznej samolotów było decyzją trafną.

 

Obecnie LS Technics to spółka, która koncentruje się na obsłudze MRO. Posiada osiem stacji obsługi liniowej, dwie stacje obsługi hangarowej w Katowicach i Gdańsku jak również sezonowe stacje obsługi liniowej w Republice Indii. LS Technics to przede wszystkim podmiot specjalizujący się w obsłudze liniowej floty Airbus A320 oraz Bombardier Q400. Spółka ma na swoim koncie na przełomie lat 2016 /2017 także realizację sześciu przeglądów ciężkich. W najbliższych planach Spółki znajduje się wybudowanie hangaru i dalszy rozwój działalności MRO. Spółka koncentruje się na odmiennych typach samolotów niż inny znany na rynku polskim podmiot działający w obszarze MRO, czyli LOT-AMS Sp. z o.o. Obydwa podmioty współpracują ze sobą a nie konkurują.

 

LS Technics z powodzeniem buduje pozycję profesjonalnego, rzetelnego i niezawodnego operatora obsługi technicznej, w czym z pewnością pomaga jej to, że zatrudnia tylko wysokiej klasy fachowców. To zaś jest możliwe dzięki znanemu i docenianemu na całym świecie poziomowi kształcenia kadr inżynieryjnych przez polskie uczelnie techniczne.

 

Jakie są najważniejsze różnice w obsłudze rejsów tanich linii i linii tradycyjnych?

 

Podstawowe różnice sprowadzają się do odmiennej technologii obsługi oraz odmienności samego oferowanego produktu przez poszczególnych przewoźników. Z punktu widzenia agenta handlingowego obsługa tanich linii lotniczych wymaga mniejszego zaangażowania sprzętowego i osobowego. Ograniczając koszty przewoźnicy ci ograniczają także zakres wymaganych aktywności agenta handlingowego, np. z uwagi na fakt, że tanie linie lotnicze generalnie nie wożą ładunków cargo, to oczywiście oznacza, że aktywność agenta handlingowego w tym zakresie pozostaje zredukowana.

 

Co dla firm handlingowych oznacza coraz częstsze korzystanie przez pasażerów z możliwości odprawy w maszynach self check-in, przez Internet oraz inne udogodnienia technologiczne?

 

Zjawisko to oznacza przede wszystkim przeniesienie ciężaru aktywności agenta handlingowego w łańcuchu wartości świadczonych przez niego usług. Dzięki zaawansowanym technologiom bardzo często pierwszym kontaktem pasażera jest już nie check-in, tylko boarding - wchodzenie na pokład. Wbrew pozorom nowe technologie nie zawsze idą w parze z wyraźnym ograniczaniem konieczności zaangażowania osobowego. I tak jest także w tym przypadku. Niezależnie bowiem od technologii ograniczającej pierwszy etap kontaktu pasażera z agentem handlingowym, to miarą jakości wykonywanych usług są różnego rodzaju nieregularności (m.in. rejsy opóźnione, rejsy odwołane) i w takich sytuacjach niestandardowych nasz personel jest konieczny.

 

Jakie główne bariery napotykacie w swojej działalności?

 

Dziś LSAS, jak i sześćdziesiąt procent innych podmiotów prowadzących działalność na polskim rynku boryka się przede wszystkim z problemem niespotykanej dotychczas, niezwykle trudnej i powszechnie znanej już przedsiębiorcom sytuacji na rynku pracy. Bariera dostępności personelu powoduje, że LSAS, jako podmiot dla którego zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych jest absolutnym priorytetem, ograniczyła aktywny udział w przetargach na realizację usług lotniskowych. Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w realizacji usług wymaga liczebnego i dobrze wyszkolonego personelu.

 

Równie ważną przyczyną problemów w pozyskiwaniu nowego personelu, obok obiektywnie trudnej sytuacji na rynku pracy, jest długotrwały proces weryfikacji nowo zatrudnianych pracowników w celu wydania im przez port lotniczy w Warszawie odpowiednich przepustek, niezbędnych do pracy w środowisku lotniskowym. Spółka podjęła szereg działań mających na celu usprawnienie tego procesu i stale rozmawia z Zarządzającym portem lotniczym w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań systemowych.

 

Waga tego problemu wymaga jednak zaangażowania wszystkich podmiotów funkcjonujących w obszarze lotniska i podjęcia działań odbiegających od obecnie funkcjonujących standardów. Na bazie doświadczeń tego sezonu rozmawiamy z portem lotniczym w Warszawie na temat działań które wyeliminują lub chociaż zminimalizują te problemy, w czym wspiera nas nasz główny klient czyli PLL LOT, za co mu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również naszym wszystkim pozostałym klientom za pełne zrozumienie problemów Spółki wynikających przede wszystkim z aktualnej sytuacji na rynku pracy.

 

Jakie jest Państwa podejście do nowych technologii i innowacji? Jakie są Państwa plany w tym zakresie?

 

Do nowych technologii i innowacji Spółka podchodzi oczywiście w sposób bardzo otwarty. Spółka zawsze przywiązywała wagę do informatyzacji procesów, a jako lider w branży lotniczej poczuwa się do kreowania nowych i szytych na miarę rozwiązań, a nie tylko do implementowania już istniejących. LSAS posiada własny sztab programistów i profesjonalny dział wsparcia IT. Spółka posiada własny system zintegrowanego zrządzania obsługą naziemną, który pomaga zoptymalizować procesy obsługowe i podnosi efektywność. Posiadamy również system AHOS który wspiera procesy obsługowe w obszarze Cargo. Ponadto spółka korzysta z systemu BAREC przeznaczonego do rekoncyliacji bagaży oraz parowania bagażu z pasażerem.

 

Aktualnie pracujemy nad systemem wspomagającym zarządzanie procesami jednostek sprzętowych, co jest szczególnie ważne w kontekście planowanego przyrostu ruchu, oraz nad pozycjonowaniem sprzętu w czasie rzeczywistym. W zakresie modernizacji i innowacyjności Spółka poszukuje obszarów współpracy z polskimi producentami, w tym również w kontekście realizacji planu rządowego w zakresie rozwoju elektro mobilności. Spółka już analizuje projekt wymiany wszystkich jednostek sprzętowych i samochodowych na jednostki zasilane elektrycznie, co wydaje się być nieuniknione w niedalekiej przyszłości.

 

Dziękuję za rozmowę

 

 

 

 

Tagi:

Innowacje | Inwestycje | IT | Lotnisko | LS Airport Services | obsługa naziemna | obsługa techniczna | Popyt | Praca | Rozwój | technologia | Wywiad


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony