INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Rozmowy PRTL.pl


ROZMOWA PRTL.pl

Anna Jakubczyk, 2018-07-31
     

Mamy wiele pomysłów na rozwój prawa lotniczego, w tym dalsze kształcenie w tym kierunku, udział naszych studentów w międzynarodowym konkursie z prawa lotniczego w Indiach w 2019 r., staże w ICAO, a także nowy pomysł na konferencje dla młodych prawników lotniczych z całego świata - mówi prof. nadzw. dr hab. Anna Konert Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.pl

 

Anna Jakubczyk: Pani Uczelnia – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, szkoli prawników specjalizujących się w prawie lotniczym. Jak się to odbywa?

 

Anna Konert: Od 2009 r. w Uczelni Łazarskiego prężnie rozwija się nauka prawa lotniczego. W 2010 r. powstało Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION, które jest unikalnym podmiotem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa i prawa lotniczego z licznych Uczelni w Polsce.

 

Od 1936 r. w Polsce po raz pierwszy pełny kurs prawa lotniczego został uruchomiony w Uczelni Łazarskiego w 2012 r. Są to roczne studia podyplomowe, podczas których słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu prawa lotniczego (międzynarodowego, europejskiego i krajowego, publicznego i prywatnego) w ramach 200 godzin wykładów i konwersatoriów prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce i na świecie (m.in. prof. Pablo Mendes de Leon). Studia podyplomowe z zakresu prawa lotniczego stanowią wypełnienie luki edukacyjnej w obszarze kształcenia związanego ze zmianami prawa, wynikającymi m.in. z rozwoju technologicznego związanego z powszechnym zastosowaniem nowych konstrukcji samolotów oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej, standaryzacji przepisów, zasad oraz procedur w relacjach międzynarodowych, strukturalnej i funkcjonalnej integracji wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych.

 

Jak duże jest zainteresowanie kierunkiem prawa lotniczego?

 

Biorąc pod uwagę, iż prawo lotnicze jest niszową dziedziną, zainteresowanie tym kierunkiem jest dość duże. Obecnie trwa już piąta edycja Prawa lotniczego, na którą średnio zapisuje się 20-30 osób. Wśród uczestników są prawnicy, absolwenci Wydziałów/Uczelni Lotniczych (np. AON), członkowie personelu lotniczego, pracownicy instytucji związanych z lotnictwem (porty lotnicze, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, PAŻP, aerokluby, PKBWL, itd.), pracownicy aeroklubów, firm ubezpieczeniowych itp.

 

Od 1 lipca 2018 r. objęła Pani funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Czy to oznacza dalszy rozwój prawa lotniczego w Uczelni Łazarskiego?

 

Oczywiście, że tak. Mamy wiele pomysłów na rozwój prawa lotniczego, w tym dalsze kształcenie w tym kierunku, udział naszych studentów w międzynarodowym konkursie z prawa lotniczego w Indiach w 2019 r., staże w ICAO, a także nowy pomysł na konferencje dla młodych prawników lotniczych z całego świata.

 

Zasiada Pani w zarządzie European Air Law Association, które od wielu lat zajmuje się promocją prawa lotniczego na świecie. Jak to się przekłada na nasz kraj?

 

European Air Law Association (EALA) to stowarzyszenie założone w 1988 roku, zapewnia europejskie forum dla osób zainteresowanych rozwojem prawa lotniczego. Osiąga to głównie poprzez regularne konferencje i seminaria, które dotyczą aktualnych problemów mających wpływ na całe spektrum przemysłu lotniczego. Poszczególne kraje europejskie reprezentowane są przez swoich delegatów. 8 listopada 2013 r. zostałam wybrana do zarządu EALA. W 2016 r. Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego zorganizował 28 konferencję EALA w Warszawie, w której uczestniczyło ok. 150 prawników zajmujących się prawem lotniczym z całego świata.

 

Ostatnio głośnym tematem są drony. Od kilku lat w Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego organizowane są cykliczne konferencje na temat aspektów prawnych użytkowania dronów. Czy planują Państwo dalszy rozwój tej tematyki?

 

Istnieje wiele obszarów, które wymagają uregulowań prawnych, w tym są właśnie drony. Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie grantu badawczego, pt. Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym, który będzie realizowany przez zespół badawczy pod moim kierunkiem w ramach Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego od września 2018 r. przez 2 lata. Poniżej przedstawiam streszczenie projektu.

 

Rynek bezzałogowych statków powietrznych jest rynkiem nowych technologii co oznacza, że jest źródłem innowacji i wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że w 2017 r. na świecie sprzedane zostaną drony za 6 mld dol., a w 2020 r. sektor ten wart będzie już 11,2 mld dol. Taka dynamika jest równie imponująca w Polsce, gdyż w 2015 r. branżę wyceniano na ok. 165 mln PLN, a dziś warta jest ponad 200 mln PLN. Powyższe dane stały się impulsem do podjęcia badań w zakresie prawnych aspektów użytkowania dronów. Na chwilę obecną nie istnieją wiążące przepisy międzynarodowe, które regulowałyby kwestię użytkowania BSP. Określenie zasad użytkowania dronów należy zatem obecnie do kompetencji prawa krajowego.

 

Jednym z pierwszych krajów UE, w którym przyjęto regulacje prawne dla użytkowania BSP była Polska (2013 r.). Na szczeblu europejskim trwają co prawda intensywne prace legislacyjne nad stworzeniem takich przepisów, jednak pierwsze akty prawne UE dotyczące dronów wejdą w życie najwcześniej za ok. 2 lata. Umożliwienie wykonywania lotów statków powietrznych sterowanych przez osoby znajdujące się poza tym statkiem, a nawet przez automatyczne systemy sterowania lotem (w ramach tzw. lotów autonomicznych) wymaga wypracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących wielu kwestii technicznych i operacyjnych, wśród których można wymienić m.in. zagadnienia dotyczące zdatności do lotu tj. zasad projektowania, produkcji, dopuszczenia do lotów i obsługi technicznej tych urządzeń, w tym stacji kontroli BSP; przekazywania danych ze stacji kontroli BSP, w tym zabezpieczenia ciągłości przekazywania danych, zabezpieczenia przed bezprawną ingerencją; dostępnych częstotliwości radiowych czy innych technik przekazywania danych; systemów wykrywania ruchu i unikania kolizji w powietrzu; systemów awaryjnych (np. utrata łączności); operatorów BSP, w tym szkoleń i wymagań kompetencyjnych; zasad ruchu lotniczego, szczególnie na małych wysokościach.

 

Głównym celem projektu jest szczegółowa analiza powyższych zagadnień na bazie dotychczas obowiązujących przepisów krajowych, jak i projektów przepisów UE oraz dokumentów zagranicznych i międzynarodowych. Analiza ta ma także umożliwić dokonanie oceny wpływu projektowanych przepisów UE na użytkowanie dronów w Polsce. W ramach projektu zostaną także opisane dotychczasowe doświadczenia związane z użytkowaniem i zastosowaniami dronów w Polsce. Analizie zostaną poddane także dostępne statystyki krajowe incydentów z udziałem dronów, co pozwoli na wskazanie potencjalnych zagrożeń z tym związanych.

 

W ramach projektu zostaną poruszone również te kwestie prawne, jakie wykraczają poza sferę regulacji bezpieczeństwa lotniczego, a które pozostają w związku z użytkowaniem nowej technologii. Chodzi np. o relacje między użytkowaniem dronów a prawem własności, ochroną prawa do prywatności, odpowiedzialnością cywilną czy karną. Wyniki projektu będą przydatne nie tylko przy tworzeniu nowych regulacji prawnych, ale również przy interpretacji już istniejących przepisów. Przyczynią się także do zwiększenia świadomości prawnej użytkowników BSP oraz pozwolą podjąć próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu nowej technologii na społeczeństwo.

 

Czy w Uczelni można studiować inne kierunki związane z lotnictwem, poza prawem lotniczym?

 

Tak. W ramach Akademii Transportu Lotniczego można studiować trzy kierunki studiów: poza Prawem lotniczym są to Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (SMS) oraz po raz pierwszy w Polsce uruchomiony program MBA w lotnictwie.

 

Kolejna edycja studiów z SMS jest przy tym nową odsłoną programu tych studiów. Uwzględniając uwagi słuchaczy z poprzednich edycji położyliśmy jeszcze większy nacisk na praktyczną stronę procesów zarządzania bezpieczeństwem. Słuchacz powinien nie tylko poznać obowiązujące regulacje czy zasady funkcjonowania SMS, ale przede wszystkim zrozumieć praktyczne zastosowanie narzędzi SMS. Żeby lepiej zrozumieć do czego firmie lotniczej system zarządzania bezpieczeństwem, nowa edycja przewiduje zajęcia z praktykami z branży lotniczej posiadającymi doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu procesów SMS m.in. u operatorów lotniczych, zarządzających lotniskami czy w ramach instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

 

Przewidujemy także nową formułę zaliczeń, pozwalającą lepiej zrozumieć zdobywaną wiedzę np. przeprowadzenie wewnętrznego badania (analizy) zdarzenia lotniczego czy opracowanie zaleceń profilaktycznych. Program studiów przewiduje również zajęcia z tzw. otoczenia SMS, m.in. dotyczące zarządzania kryzysowego, czynnika ludzkiego, elementów psychologii lotniczej czy funkcjonowania procesów compliance w firmach lotniczych. Dodam także, że studia podyplomowe SMS mają nowego kierownika dr. Piotra Kasprzyka, który dotychczas prowadził na tych właśnie studiach zajęcia dotyczące problematyki Just Culture. Zresztą, dzięki współpracy Uczelni Łazarskiego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej planujemy w najbliższym czasie publikację polskiego tłumaczenia jednej z najbardziej istotnych pozycji naukowych dotyczących Just Culture autorstwa prof. Sidneya Dekkera.

 

 

Anna Jakubczyk

PRTL.pl

 

 

 

Tagi:

Praca | Praktyki | Prawo | Uczelnia Łazarskiego


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony