INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

tag: PSO

 

Wpływ wymogów Altmark na obowiązek użyteczności publicznej w transporcie lotniczym

2018-05-29

W jednym z wcześniejszych felietonów poruszana była kwestia obowiązku użyteczności publicznej (PSO – Public Service Obligation) i główna konkluzja dotycząc ram prawnych w jakich ów obowiązek funkcjonuje była taka, że zasadniczą cechą systemu jest jego elastyczność dająca władzom publicznym praktycznie pełną swobodę w ustalaniu warunków PSO na swoim terytorium – rozkładu, taryf, częstotliwość etc. Na potwierdzenie tej tezy wystarczy przytoczyć fakt, że jak dotąd decyzja państwa członkowskiego dotycząca nałożenia tytułowego obowiązku nie została zakwestionowana. 

czytaj więcej

Wpływ wymogów Altmark na obowiązek użyteczności publicznej w transporcie lotniczym

2018-05-29

W jednym z wcześniejszych felietonów poruszana była kwestia obowiązku ...

czytaj więcej

Essential Air Service – Odpowiednik PSO ze Stanów Zjednoczonych. Wzór do naśladowania w Europie?

2018-02-27

Dosyć często mówi się, że funkcjonujące w Unii Europejskiej (UE) rozwiązania dotyczące obowiązku użyteczności publicznej (Public Service Obligation – PSO) pozwalające w założeniu na subsydiowanie połączeń, które są niezbędne społeczności, ale które pozostają nieopłacalne, są podatne na „nadużycia” umożliwiając udzielanie wsparcia dla tych tras, gdzie istnieje popyt umożliwiający komercyjne prowadzenie operacji. W tym kontekście przywołuje się połączenia między poszczególnymi Wyspami Kanaryjskimi czy trasy wewnątrz kontynentalnej Francji. Można wręcz powiedzieć, że w praktyce państwa członkowskie otrzymały carte blanche na nakładanie wspomnianego zobowiązania na dowolne trasy, bo kontrola sprawowana przez Komisję Europejską (KE) pozostaje fikcyjna i jak dotąd wybór państw nie został nigdy zakwestionowany.

czytaj więcej

Obowiązek użyteczności publicznej (Public Service Obligation) - szansa dla Polski? Przyczynek do dyskusji

2014-07-29

W swoim zamyśle obowiązek użyteczności publicznej zwany także zobowiązaniem do świadczenia usługi publicznej (PSO - Public Service Obligation) stanowi przewidziane w prawie UE narzędzie pozwalające utrzymać połączenia, które są nierentowne, ale które uznawane są za niezbędne danej społeczności.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym - Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski - Część X (Zobowiązanie do świadczenia PSO - rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej)

2014-07-22

Zobowiązanie z tytułu świadczenia usługi publicznej (PSO – Public Service Obligtion) w ogólnym założeniu dotyczyć ma tych tras, które uznawane są za niezbędne danej społeczności, a których obsługa jest nie jest rentowna. Fakt, że opisane w poprzednich częściach analizy prawne ramy tego systemu nie wykluczają możliwości nałożenia zobowiązania na połączenia opłacalne. Skoro jednak system PSO pomyślany został, jako odpowiedź na rozmaite niedomogi rynku przewiduje możliwość udzielenia wsparcia finansowego operatorowi usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – tzw. rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym - Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski - Część X (Zobowiązanie do świadczenia PSO - rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej)

2014-07-22

Zobowiązanie z tytułu świadczenia usługi publicznej (PSO – Public Service Obligtion) w ogólnym założeniu dotyczyć ma tych tras, które uznawane są za niezbędne danej społeczności, a których obsługa jest nie jest rentowna. Fakt, że opisane w poprzednich częściach analizy prawne ramy tego systemu nie wykluczają możliwości nałożenia zobowiązania na połączenia opłacalne. Skoro jednak system PSO pomyślany został, jako odpowiedź na rozmaite niedomogi rynku przewiduje możliwość udzielenia wsparcia finansowego operatorowi usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – tzw. rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym - Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski - Część IX (Zobowiązanie do świadczenia PSO - Wybór operatora - Wpływ kryteriów Altmark)

2014-07-09

Opublikowanie przez państwo członkowskie noty informacyjnej o zamiarze nałożenia obowiązku usługi publicznej (PSO – Public Service Obligation) stanowi etap poprzedzający ogłoszenie zaproszenia do składania ofert w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym - Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski - Część IX (Zobowiązanie do świadczenia PSO - Wybór operatora - Wpływ kryteriów Altmark)

2014-07-09

Opublikowanie przez państwo członkowskie noty informacyjnej o zamiarze nałożenia obowiązku usługi publicznej (PSO – Public Service Obligation) stanowi etap poprzedzający ogłoszenie zaproszenia do składania ofert w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym – Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski – Część VII (Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej [PSO] – wybór trasy)

2014-06-19

Mimo, że wytyczne dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE 2014, C 99/3) nie wprowadzają nowych rozwiązań w zakresie „zobowiązania do świadczenia usługi publicznej” (Public Service Obligation – PSO) to konieczność odejścia od finansowania portów lotniczych w formie pomocy operacyjnej (Por. http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19250) może spowodować wzrost znaczenia tego, dotąd nieużywanego w Polsce narzędzia prawnego, bo publiczne zaangażowanie w stymulowanie ruchu lotniczego będzie musiało być skierowane do linii lotniczych a nie poprzez pomoc dla portów.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym – Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski – Część VII (Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej [PSO] – wybór trasy)

2014-06-19

Mimo, że wytyczne dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE 2014, C 99/3) nie wprowadzają nowych rozwiązań w zakresie „zobowiązania do świadczenia usługi publicznej” (Public Service Obligation – PSO) to konieczność odejścia od finansowania portów lotniczych w formie pomocy operacyjnej (Por. http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/19250) może spowodować wzrost znaczenia tego, dotąd nieużywanego w Polsce narzędzia prawnego, bo publiczne zaangażowanie w stymulowanie ruchu lotniczego będzie musiało być skierowane do linii lotniczych a nie poprzez pomoc dla portów.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym - Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski - Część VI (Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej [PSO] - wprowadzenie)

2014-06-05

Chcąc rozpocząć analizę prawnych rozwiązań w zakresie zobowiązania do świadczenia usługi publicznej (PSO – Public Service Obligation) należy na wstępie zauważyć, że wytyczne dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE 2014, C 99/3) nie wprowadzają nowych reguł w tym zakresie.

czytaj więcej

Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym - Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski - Część VI (Zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej [PSO] - wprowadzenie)

2014-06-05

Chcąc rozpocząć analizę prawnych rozwiązań w zakresie zobowiązania do świadczenia usługi publicznej (PSO – Public Service Obligation) należy na wstępie zauważyć, że wytyczne dotyczących pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (Dz. Urz. UE 2014, C 99/3) nie wprowadzają nowych reguł w tym zakresie.

czytaj więcej

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony