INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

tag: Porty lotnicze

 

Barometr Polska sierpień 2018. Część II. Wyniki poszczególnych portów

2018-10-10

W sierpniu 2018 dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych wyniosła 16,3%. W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie ponad 5 020 tys. pasażerów. Jak widzimy wyniki sierpnia są prawie identycznie wspaniałe, jak lipca.

czytaj więcej

Barometr Polska sierpień 2018. Wspaniała passa trwa. Część I

2018-10-09

W sierpniu w polskich portach lotniczych obsłużono łącznie około 5 020 tys. pasażerów! Oznacza to wzrost o 16,3%. Dynamika w lipcu wyniosła 15,3%, czerwcu - 15,9% i w maju 16,0%. Podajemy liczbę nieco zaokrągloną, gdyż przewozy w WAW ogłoszono przybliżone, a w LCJ i SZY są szacowane z oferowania. W sierpniu po raz drugi przekroczona została granica 5 mln pasażerów. W lipcu 2017, po raz pierwszy, przekroczono granicę 4 mln. To zestawienie pokazuje, jak ogromne wciąż są rezerwy popytowe na naszym rynku-podobnie, jak w większości krajów naszego regionu.

czytaj więcej

Administracyjne przeniesienie ruchu lotniczego z Amsterdam Schiphol do Lelystad

2018-09-04

Kwestia administracyjnego przeniesienia ruchu lotniczego jest od jakiegoś czasu obecna w dyskusji publicznej w związku z ogłoszonymi planami zastosowania takiego rozwiązania dla odciążenia port lotniczego im. Chopina w Warszawie i przeniesienia części ruchu do Radomia. Dlatego istotna może być informacja, że administracyjne przeniesienie ruchu planuje też Holandia chcąc przenieść ruch point-to-point z portu lotniczego Amsterdam Schiphol do rozbudowywanego właśnie portu Lelystad. W związku z tym, że w debacie na tematy lotnicze pojawia się niestety dużo artykułów zawierających nierzetelne informacje, tekst zawiera odwołania się do źródeł, tak żeby każdy miał możliwość zweryfikować wszystkie przytaczane informacje.

czytaj więcej

Administracyjne przeniesienie ruchu lotniczego z Amsterdam Schiphol do Lelystad

2018-09-04

Kwestia administracyjnego przeniesienia ruchu lotniczego jest od jakiegoś czasu obecna w dyskusji publicznej w związku z ogłoszonymi planami zastosowania takiego rozwiązania dla odciążenia port lotniczego im. Chopina w Warszawie i przeniesienia części ruchu do Radomia. Dlatego istotna może być informacja, że administracyjne przeniesienie ruchu planuje też Holandia chcąc przenieść ruch point-to-point z portu lotniczego Amsterdam Schiphol do rozbudowywanego właśnie portu Lelystad. W związku z tym, że w debacie na tematy lotnicze pojawia się niestety dużo artykułów zawierających nierzetelne informacje, tekst zawiera odwołania się do źródeł, tak żeby każdy miał możliwość zweryfikować wszystkie przytaczane informacje.

czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie – maj 2018. Część II. Wyniki poszczególnych portów

2018-08-28

Dynamika wzrostu ruchu na lotniskach europejskich w maju 2018 wyniosła 6,1% i była wyższa, niż w kwietniu ale niższa od średniej z pierwszego kwartału 2018. Obserwujemy lekkie osłabienie koniunktury rynkowej.

czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie - maj 2018. Część I. Niewielki wzrost dynamiki ruchu

2018-08-27

Dynamika wzrostu ruchu na lotniskach europejskich w maju wyniosła 6,1%. W kwietniu było to5,0%, w marcu aż 8,9%, w lutym – 6,5,%. A ubiegły rok miał najwyższy indeks wzrostu od 14 lat – aż 8,5%.

czytaj więcej

Port lotniczy jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym

2018-07-18

Wprowadzona w 2014 r. reforma zasad publicznego finansowania portów lotniczych i przewoźników była szeroko komentowana (także na łamach portalu Polski Rynek Transportu Lotniczego). Wielokrotnie wskazywano, że nowe reguły wymuszą na portach lotniczych i władzach publicznych zmianę stosowanych mechanizmów finansowania. Jedną z dostępnych opcji udzielania wsparcia tytułowym obiektom jest zakwalifikowanie ich jako tzw. przedsiębiorstwa świadczące usług w ogólnym interesie gospodarczym. Wówczas wsparcie finansowe uznawane jest jako rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej i znajduje się poza zakresem unijnych regulacji dotyczących pomocy publicznej. Co do zasady do przedmiotowych usług znajduje zastosowanie przepis art. 106 ust. 2 TFUE, który pozwala wyłączyć wobec danego przedsiębiorstwa inne reguły prawa UE w tym dotyczące konkurencji i pomocy publicznej. Operator usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym funkcjonuje więc na właściwie dowolnych preferencyjnych warunkach, bo nie mają wobec niego zastosowanie przepisy regulujące z jednej strony co przedsiębiorstwu wolno na rynku a z drugiej co państwo może wobec takiego przedsiębiorstwa zrobić.

czytaj więcej

Port lotniczy jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym

2018-07-18

Wprowadzona w 2014 r. reforma zasad publicznego finansowania portów lotniczych i przewoźników była szeroko komentowana (także na łamach portalu Polski Rynek Transportu Lotniczego). Wielokrotnie wskazywano, że nowe reguły wymuszą na portach lotniczych i władzach publicznych zmianę stosowanych mechanizmów finansowania. Jedną z dostępnych opcji udzielania wsparcia tytułowym obiektom jest zakwalifikowanie ich jako tzw. przedsiębiorstwa świadczące usług w ogólnym interesie gospodarczym. Wówczas wsparcie finansowe uznawane jest jako rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej i znajduje się poza zakresem unijnych regulacji dotyczących pomocy publicznej. Co do zasady do przedmiotowych usług znajduje zastosowanie przepis art. 106 ust. 2 TFUE, który pozwala wyłączyć wobec danego przedsiębiorstwa inne reguły prawa UE w tym dotyczące konkurencji i pomocy publicznej. Operator usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym funkcjonuje więc na właściwie dowolnych preferencyjnych warunkach, bo nie mają wobec niego zastosowanie przepisy regulujące z jednej strony co przedsiębiorstwu wolno na rynku a z drugiej co państwo może wobec takiego przedsiębiorstwa zrobić.

czytaj więcej

Nadużycie wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej w portach lotniczych Sardynii

2018-07-11

Kwestia obowiązku użyteczności publicznej była wielokrotnie poruszana na łamach Polskiego Rynku Transportu Lotniczego najczęściej w kontekście publicznego finansowania połączeń lotniczych choć ostatnio także w związku z działalnością samych portów lotniczych. Z przedstawionych wcześniej rozważań wyłania się system, który daje państwom członkowskim chcącym skorzystać z preferencyjnych przepisów dotyczących finansowania bardzo duża swobodę zarówno w wskazywaniu celu jak i konstruowaniu samego mechanizmu finansowania. Dlatego sytuacja, gdzie Komisja Europejska dopatrzyła się nadużycia wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej, jak miało to miejsce w przypadku wsparcia dla portów lotniczych w Sardynii (sprawa SA.33983), jest nietypowa i zasługuje przez to na uwagę.

czytaj więcej

Nadużycie wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej w portach lotniczych Sardynii

2018-07-11

Kwestia obowiązku użyteczności publicznej była wielokrotnie poruszana na łamach Polskiego Rynku Transportu Lotniczego najczęściej w kontekście publicznego finansowania połączeń lotniczych choć ostatnio także w związku z działalnością samych portów lotniczych. Z przedstawionych wcześniej rozważań wyłania się system, który daje państwom członkowskim chcącym skorzystać z preferencyjnych przepisów dotyczących finansowania bardzo duża swobodę zarówno w wskazywaniu celu jak i konstruowaniu samego mechanizmu finansowania. Dlatego sytuacja, gdzie Komisja Europejska dopatrzyła się nadużycia wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej, jak miało to miejsce w przypadku wsparcia dla portów lotniczych w Sardynii (sprawa SA.33983), jest nietypowa i zasługuje przez to na uwagę.

czytaj więcej

Komentarz Tygodnia 30.06.2018. Część II

2018-07-09

Mozaika wydarzeń. Rośnie konkurencja na trasach interkontynentalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie – kwiecień 2018. Część II. Wyniki poszczególnych portów

2018-06-26

Jak w wielu poprzednich miesiącach wyniki były mocno zróżnicowane.

czytaj więcej

Barometr lotniska europejskie - kwiecień 2018. Część I. Niższa dynamika wzrostu ruchu

2018-06-25

Dynamika wzrostu ruchu na lotniskach europejskich w kwietniu wyniosła 5,0%. W marcu było to aż 8,9%, w lutym – 6,5,%. A ubiegły rok miał najwyższy indeks wzrostu od 14 lat – aż 8,5%.

czytaj więcej

Regulamin serwisu PRTL.pl

2018-05-25

Informacje ogólne
 
Wydawcą i Administratorem internetowego serwisu lotniczego POLSKI RYNEK TRANSPORTU LOTNICZEGO „PRTL.pl” (dalej PRTL.pl lub Serwisem) jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, tel.: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000037599.
 
Niniejszy Regulamin określa zasady działania PRTL.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, Administratora, oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z PRTL.pl, w tym do Użytkowników posiadających stałe konto, którzy dokonali rejestracji w Serwisie. Przeglądanie większości zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Część funkcji Serwisu, w tym możliwość komentowania,  jest dostępna po dokonaniu rejestracji.
 
PRTL.pl opisuje aktualne wydarzenia związane z transportem powietrznym, obserwuje światowe trendy, prezentuje unikalne raporty, wywiady z czołowymi przedstawicielami rynku lotniczego, branżowe artykuły tematyczne oraz barometry rynku lotniczego. 
 
PRTL.pl jest kompleksowym źródłem informacji dla fachowców z branży lotniczej, w tym reprezentantów portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, sektora usług oraz pokrewnych gałęzi.
 
Celem PRTL.pl jest  dostarczanie rzetelnych branżowych informacji podmiotom odpowiedzialnym za rozwój transportu lotniczego w Polsce, specjalistom z branży lotniczej, w tym reprezentantom portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, sektora usług oraz pokrewnych gałęzi poprzez umożliwienie Użytkownikom Serwisu dostępu do informacji zamieszczonych w Serwisie, z wykorzystaniem mechanizmów wyszukiwawczych oraz dzielenie się swoimi opiniami poprzez komentowanie artykułów.
 
Informacje zamieszczone w portalu, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 
Warunki korzystania z Serwisu
 
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie Użytkownicy powininni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 
Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności i nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji.
 
Część informacji Serwisu jest dostępna wyłącznie dla tych Użytkowników Serwisu, którzy dokonają rejestracji, zgodnie z publikowanymi w Serwisie zasadami rejestracji.
 
Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisie.
 
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 
W celu zarejestrowania się w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny (co najmniej rubryki oznaczone jako obowiązkowe). Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych podanych przez Użytkowników zawartych w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji i umożliwiająca aktywację konta.
 
Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Po założeniu konta Użytkownik może zamieszczać komentarze do artykułów publikowanych w Serwisie.
 
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany tych danych Użytkownik powinien je zaktualizować.
 
Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto.
 
Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika.
 
Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu.
 
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a.  Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b.  zastosowany przez Użytkownika Login lub nazwa konta narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste), niniejszy Regulamin i/lub dobre obyczaje,
c.  zamieszczone przez Użytkownika komentarze są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres biuro@ikku.pl lub listownie na adres Administratora.
 
Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego (http://www.prtl.pl/kontakt) prośby o usunięcie swojego Konta lub przesyłając ją drogą mailową na adres biuro@ikku.pl lub drogą listowną na adres Administratora. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane Konto w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
 
Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 
Ochrona danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych zgodnie jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, tel.: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a.  osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Serwisu,
b.  podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 
Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora w celu:
a.  korzystania z Serwisu,
b.  otrzymywania Newslettera droga mailową,
c.  komentowania treści publikowanych w Serwisie,
d.  otrzymywania ofert handlowych Wydawcy Serwisu i jego partnerów.
 
Prawa przysługujące Użytkownikom Serwisu, których dane są przetwarzane:
a.  prawo dostępu do treści danych,
b.  prawo do sprostowania danych,
c.  prawo do usunięcia danych,
d.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e.  prawo do przenoszenia danych.
 
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
a.  pisemnie na adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2;
b.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ikku.pl
 
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie.
 
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów.
 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 
Dane Użytkownika będą przetwarzane, w przypadku Newslettera - przez okres wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, a w przypadku rejestracji Konta Użytkownika - do czasu jego likwidacji.
 
ZMIANY W REGULAMINIE
 
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 
O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie początkowej Serwisu.
 
Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany.
 
W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

 
czytaj więcej

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony