INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Barometr
Polska


Barometr Polska listopad 2016. Część II

Marek Serafin, 2017-01-10
     

W listopadzie dynamika wzrostu przewozów w polskich portach lotniczych wyniosła rekordowe 18,8% i była najwyższa w całym 2016 roku.W polskich portach lotniczych obsłużono łącznie 2 527 175 pasażerów.

 

 

 

 

 

 

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania.

 

Warszawa

Przewozy łączne: 1 021 798 – wzrost aż o 31,5%!!!

Port podał dane szczegółowe dla różnych segmentów rynku (zmiany w %):

- przewozy międzynarodowe: 865 887 (+26,1!!),

- przewozy krajowe: 155 911 (+73,7!!),

- przewozy tanich linii: 222 067 (+43,1!!),

- linie tradycyjne (rozkładowe i charterowe): 799 731(+28,6),

- linie tradycyjne (przewozy międzynarodowe): 643 829 (+21,1),

- linie charterowe: 75 368 (+30,2!!),

- przewozy międzynarodowe do krajów UE: 570 830 (+17,3),

- przewozy poza UE: 295 057 (+47,5 !!!),

- przewozy międzynarodowe Schengen: 498 544 (+16,8),

- przewozy non Schengen: 367 343 (+41,3 !!!).

 

Oferowanie (w tys. foteli, zmiany w %):

- łączne: 1246,8 (+27,2!!),

- LO: 605,0 (+32,9!!),

- W6: 160,3 (+10,5),

- Grupa LH: 131,1 (+10,4),

- AF/KL: 51,8 (+3,2),

- FR: 68,0. Nowe rejsy do GDN i WRO. Od listopada po trzy dziennie,

- BA/VY/EI: 32,6 (+3,5),

- DY/D8: 19,0 (-26,9!!),

- SU: 25,4 (+11,4),

- EK: 24,0, (+19,4), większy samolot,

- CA: 8,8 (nowy rejs do PEK).

 

Dla całej aglomeracji warszawskiej ruch (1 228 761), w porównaniu z listopadem 2015 wzrósł, ponownie rekordowo, aż o 24,0%. W październiku było to 16,2%, a we wrześniu -14,2%. Teraz to porównanie jest szczególnie ciekawe, gdyż eliminuje efekt przeniesienia operacji krajowych FR z WMI do WAW.

 

Ruch linii nisko-kosztowych w aglomeracji warszawskiej (429 030) wzrósł aż o 16,3%. W październiku było to „tylko” 10,8%, we wrześniu - 9,2%, a w sierpniu - 12,3%. Po raz drugi tanie przewozy z WAW były większe, o 7,3% niż z WMI. W październiku było to 5,1%. To oczywiście efekt „przenosin” FR (rejsy domestic).

 

Ruch domestic w aglomeracji warszawskiej wzrósł aż o 34,7!! dziękilepszemu” dla FR lotnisku oraz wzrostowi oferowania krajowego tej linii aż o 50%.

 

W listopadzie, do tak ogromnego wzrostu przewozów przyczyniła się, ponownie, cała grupa linii, ale oczywiście liderem był nadal LOT. Jednak jego udział w łącznym oferowaniu, po raz drugi spadł poniżej 50%. Warto jednak odnotować ogromny wzrost oferowania interkontynentalnego (rozkładowego) polskiej linii – o 103,9%!!! Wynikał on nie tylko z otwarcia nowych połączeń do Azji (TYO, SEL), ale i gigantycznych wzrostów na Atlantyku – podwojone oferowanie do NYC i CHI!!, wzrost o 32% do YYZ.

 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem był tak duży wzrost przewozów charterowych, pomimo utrzymujących się konfliktów zbrojnych i niestabilnej sytuacji w wielu atrakcyjnych dotychczas krajach. Niewątpliwie rośnie popularność charterów interkontynentalnych LOT-u.

 

Rozwinęli ofertę dwaj gracze o ruch do Azji – SU (trzy, a nie dwa rejsy dziennie) oraz EK.

 

CA zmniejszył liczbę rejsów do PEK do dwóch tygodniowo. Duże wzrosty oferowania utrzymują dwaj ważni gracze „azjatyccy: SU i EK.

 

Warszawa/Modlin

Przewozy (rozkładowe): 206 963 – spadek o 3,2%.

Przewozy zagranica – wzrost o 9,9%.

LF: 85,5 (+3,3ppct).

Oferowanie: 241,9 tys. foteli (-8,7).

 

Port nie podał liczby wykonanych operacji, ale w ostatnich miesiącach była ona bardzo zbliżona do liczby planowanej.

 

Spadek ruchu wynika oczywiście z przeniesienia operacji krajowych do WAW. Ruch zagraniczny nadal rośnie, choć nie tak imponująco, jak w roku 2015 (+27,6 w listopadzie 2015).

 

LF na rejsach FR z/do WMI jest już znacznie niższy niż na całej siatce europejskiej, który w listopadzie wyniósł aż 95%!! To kolejne potwierdzenie, że przewoźnik inwestuje i walczy o rynek w aglomeracji warszawskiej.

 

Kraków

Przewozy: 386 826 - wzrost o 24,3%!!

Przewozy krajowe: 32 161.

Przewozy międzynarodowe (rozkładowe): 354 665.

Przewozy charterowe: 4 911.

 

Oferowanie (w tys. foteli), zmiany w %:

- łączne linii rozkładowych: 458,0 (+19,2!!),

- FR: 198,8(+11,7),

- LH/OS/4U/SN/LX: 65,6 (-3,8),

- LO: 42,6 (+30,3 !!), nowy rejs do GDN, większe oferowanie do WAW o 5,5.

- U2: 69,3 (+38,3!!), nowe rejsy do VCE, NAO, GVA

- DY: 35,3 (+13,1),

- KL: 12,0, (+172,7) znacznie więcej rejsów

- AB: 12,0 (-4,0)

- IAG (w zimie tylko BA): 8,4 (+68,0), więcej rejsów BA,

- AY: 3,6, (+50,)

- SK: 2,6 (nowy rejs do CPH.

 

Przewozy rosną nadal w imponującym tempie, które w listopadzie jeszcze przyśpieszyło. To zasługa praktycznie wszystkich większych graczy rozkładowych. Jedynie grupa LH, po imponujących wzrostach w lecie, dokonała niewielkiej zimowej korekty. Coraz ostrze walczy o rynek, głównie z FR, easyJet. W zimie uruchomił trzy nowe połączenia, z których dwa włoskie są przeznaczone głównie dla ruchu wyjazdowego.

 

LOT wciąż rozbudowuje ofertę dla ruchu tranzytowego przez WAW plus utrzymuje połączenie do GDN – dwa razy dziennie.

 

Zwiększa oferowanie DY/D8, który w innych regionach Polski jest znacznie ostrożniejszy.

Indeks wzrostu był aż tak wysoki, gdyż przewozy charterowe mają w okresie zimowym minimalne znaczenie, a we wcześniejszym okresie były zdecydowanie niższe, niż rok wcześniej.

 

Dane wskazują, że większość linii poprawiła LF-y.

 

Gdańsk

Przewozy: 297 675 - wzrost o 13,8%.

Krajowe: 52 947 (+64,4!!!).

W6: 127 841 (-0,8),

FR: kraj 29 879 (+97,8!!),

LO: 22 839 (+33,5!!),

FR: zagranica 68 172 (+32,0!!),

LH: 18 308 (-2,8),

SK: 20 015 (+29,4!!!),

DY: 5 375 (+1,1),

AY: 2 051 (-9,4),

Chartery: 2 853 (+22,7).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

Łączne: 391,6 (+11,0),

W6: 164,9 (-5,0),

FR zagranica: 81,3 (+41,4!!),

FR kraj: 37,0 (+63,0!!),

LO: 36,1 (+32,0), rejs do KRK,

SK: 34,8 (+39,2!!),

LH: 27,0 (-15,1),

DY: 6,3 (-6,0),

AY 4,1 (-2,3).

 

Bitwa o Gdańsk rozgorzała zimą w najlepsze. FR atakuje na dwóch frontach. Skokowo zwiększył oferowanie na połączeniach zagranicznych – goniąc W6. Węgierski przewoźnik ograniczył nieco oferowanie, a pomimo nacisku FR utrzymał poziom przewozów z ubiegłego roku, poprawiając LF. Ryanair zwiększył oferowanie do WAW o 50%. W tej sytuacji należy podkreślić wzrost przewozów LO i poprawę LF-a. Dzięki temu odnotowano ogromny wzrost łącznych przewozów krajowych. Oczywiście w przypadku LO o rentowności połączenia do WAW zadecydowały zmiany we wpływach jednostkowych, które nie są znane.

 

Trwa walka konkurencyjna LO-FR na trasie do KRK, choć ma ona, z punktu widzenia rynkowego, ograniczony charakter, gdyż oferty obu linii są adresowane do nieco innych segmentów rynkowych. LO lata dwa razy dziennie (ruch biznesowy), a FR dwa razy w tygodniu – ruch wrażliwy cenowo. Dane wskazują, że LF LOT-u jest dość niski.

 

SAS po raz pierwszy od bardzo dawna wyprzedził LH, która racjonalizuje oferowanie. SK wprowadził „nowy-stary” rejs do STO oraz zwiększył oferowanie do CPH.

 

Katowice

Przewozy łączne: 188 246 - wzrost o 10,3%!!

Przewozy rozkładowe: 157 907 (+12,0%!!).

Przewozy charterowe: 29 634 (+17,3%).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 195,9 (+3,8),

- W6:148,3 (+10,8),

- LH/EW: 22,2 (-14,6),

- FR: 16,6 (-6,7),

- LO: 8,7 (-21,6!!).

 

Duży wzrost ruchu rozkładowego to zasługa W6, który zwiększył swój udział w łącznym oferowaniu do prawie 76%!! Przewoźnik uruchomił trzy nowe połączenia do destynacji typowo wakacyjnych (dalekich): Teneryfa, Lanzarote i Dubaj.

 

Wzrost ruchu był zdecydowanie większy niż wzrost oferowania, co wskazuje, że przewoźnicy poprawili LF-y. Istotna rolę odegrał też tu fakt, że wzrósł udział w łącznym oferowaniu tanich linii.

 

LOT ma nadal tylko dwa rejsy dziennie, co ogranicza znacznie konkurencyjność jego oferty tranzytowej przez WAW, w stosunku do oferty LH - trzy rejsy dziennie do FRA.

 

Nowy kierunek charterowy to Oman. W grudniu uruchomiony będzie Zanzibar.

 

Dane wskazują, że bardzo znacznie spadł ruch General Aviation.

 

Wrocław

Przewozy: 187 405 – wzrost o 17,8!!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- rozkładowe, łączne: 228,6 (+12,3),

- FR: 120,2 (+20,9!!!),

- W6: 35,6 (+8,5),

- LH/EW: 39,5 (+10,3),

- LO: 28,7 (+5,9),

- SK: 4,6 (-45,2!!). Tylko jeden, zamiast dwóch rejsów dziennie.

 

Po okresie pewnej stagnacji ruch „wystrzelił”. To zasługa głównie FR, który między innymi zwiększył o 50% oferowanie do WAW oraz uruchomił nowe połączenia do BFS, MAD, MAN i NCL !!. Według danych portu FR podwoił ruch do WAW, zdecydowanie poprawiając LF.

 

W6 uruchomił rejs do KBP.

 

W rynek zainwestowała cała pierwsza trójka. Oferowanie tych linii było większe niż w październiku!!

 

Również LOT zwiększył oferowanie do WAW, niezrażony ofensywą FR. I on poprawił LF, gdyż jego ruch wzrósł o 9,5%.

 

Jedynie SK zredukował ofertę do CPH – tylko jeden rejs dziennie, co bardzo ogranicza możliwości tranzytowe.

 

Poznań

Przewozy: 99 337 pasażerów – wzrost o 7,1%.

Przewozy rozkładowe: 94 256 (+8,0%).

Przewozy charterowe: 4 713 (-2,1%) (w porównaniu do 11.2014 spadek o 41,9%!!).

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 123,7 (+0,9),

- W6: 44,6 (+2,3),

- FR: 35,9 (+20,1 !!),

- LH: 24,1 (-13,6). Zawieszone połączenie do DUS.

- LO: 15,4 (+6,2),

- SK: 3,6 (-46,3!!).

 

Podobnie, jak w wielu innych portach regionalnych bardzo dobre wyniki to zasługa, głównie, FR. Przewoźnik, po okresie stagnacji oferty, skokowo zwiększył oferowanie, między innymi, poprzez uruchomienie połączenia do ALC. Stopniowo zaczyna walkę z W6 o odzyskanie pozycji lidera.

 

Z linii sieciowych tylko LO zwiększył oferowanie oferując więcej rejsów do WAW, a więc poprawiając możliwości tranzytowe.

 

Słabe wyniki miały linie charterowe. Tu adekwatne jest porównanie z listopadem 2014, gdyż w roku 2015, po remoncie pasa nastąpił dość trwały regres na rynku.

 

Rzeszów

Przewozy: 43 871 pasażerów – spadek o 0,6%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 57,2 (-0,3),

- FR: 31,4 (-2,2),

- LO: 19,2 (+7,9),

- LH: 5,4 (+3,8).

 

Uwaga: w połowie listopada JP zaprzestała wykonywania operacji do CDG i wykonane oferowanie było o około 600 foteli mniejsze.

 

W listopadzie tylko LOT dość istotnie zwiększył oferowanie walcząc, przede wszystkim o maksymalny udział w ruchu tranzytowym. Inni gracze utrzymali ofertę na ubiegłorocznym poziomie.

 

Port niewątpliwie odczuwa wzmożoną konkurencję LUZ – jeżeli chodzi o segment ruchu obsługiwany przez tanie linie.

 

Szczecin

Przewozy: 33 456  pasażerów - wzrost o 18,1%!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 45,3 (+15,6),

- FR: 14,7 (-2,6),

- W6: 14,4(+8,3),

- LO: 12,8 (+66,2!!),

- DY: 3,3 (+10,0).

 

Tak dobre wyniki port zawdzięcza, przede wszystkim, LO, który wprowadził dodatkowy rejs do WAW. Przewoźnik szykuje się do ostrej konkurencji z FR, który uruchomi połączenie do WAW w sezonie lato 2017.

 

Zwiększył oferowanie W6, kontynuując rywalizację z FR. Istotne znaczenie ma tu duży popyt na przewozy do/z Norwegii, która jest „specjalnością” przewoźnika.

 

Lublin

Przewozy: 24 033 - spadek o 6,1%.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

łączne: 29,1 (-6,2),

- W6: 23,0 (-1,7),

- FR: 6,0 (-24,1).

Zawieszone połączenie LH do FRA.

 

Kończy się okres skokowych wzrostów ruchu uzyskiwanych dzięki założeniu bazy przez W6. Obecnie w ofercie są tylko ultra tanie połączenia „pracowniczo-etniczne”, a port musi o część tego ruchu konkurować z RZE. W takiej konkurencji wygrywają tylko przewoźnicy i „dofinansowywani” pasażerowie.

 

Bydgoszcz

Przewozy: 18 702 - spadek o 19,9%!!

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 22,5 (-17,3),

- FR: 18,5 (-22,3),

- LH: 4,0 (+21,2).

 

Znaczny spadek przewozów związany jest z bardzo znacznym zmniejszeniem oferowania przez FR, który zawiesił połączenia do Glasgow i Weeze.

 

Łódź

Przewozy: 18 863 (w tym przekierowania - 179)  - spadek o 3,2%.

Ruch rozkładowy (18 684) wzrósł o 4,7.

 

Oferowanie w tys. foteli, zmiany w %:

- łączne: 26,2 (-7,7),

- FR: 15,9 (+2,6),

- JP: 10,3 (+24,1 !!). Nowy rejs do CDG. Większe oferowanie do MUC.

 

Spadek oferowania związany jest z zejściem z połączeń do EDI i PRG CSA. Pewną niewielką, ale jednak, pociechą, jest wzrost ruchu rozkładowego, pomimo znacznie mniejszego oferowania. Niewątpliwie OK miało bardzo niskie LF-y.

 

W listopadzie roku 2015 dość znaczna była liczba pasażerów.

 

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

Pierwszy miesiąc sezonu Zima 2016/17 przyniósł pewne nowe trendy.

 

Jeszcze bardziej przyśpieszył wzrost ruchu w WAW. To zasługa, głównie LO oraz nowego gracza – FR. Szybko też rósł ruch międzynarodowy w WMI.

 

Podobnie, skokowo wzrósł ruch w drugim największym porcie – KRK, który uzyskuje już wyraźnie własny status – dzięki bardzo szerokiej, i wciąż rosnącej, ofercie linii sieciowych oraz stałemu rozwojowi oferty tanich linii.

 

Bardzo dobre wyniki uzyskały trzy kolejne porty – GDN, KTW i WRO. Szczególnie warte odnotowania są wzrosty ruchu w tym ostatnim porcie, który w lecie 2016 przeżywał okres pewnego marazmu.

 

W KTW coraz bardziej dominująca jest pozycja W6 i linii charterowych. Ci gracze zapewniają obecnie portowi bardzo dobre wyniki.

 

Nieźle wygląda sytuacja w POZ, szczególnie jeżeli chodzi o ruch rozkładowy.

 

Niestety po okresie bardzo dobrej koniunktury, dla małych portów zapowiada się ciężka zima. Jedynym wyjątkiem będzie tu SZZ, w znacznym stopniu dzięki rozwojowi krajowej oferty LO.

 

Zdecydowana większość liderów rynkowych woli koncentrować swoje inwestycje w oferowanie w dużych portach

 

 

Krótkie podsumowanie miesiąca

Potwierdziły się nasze pozytywne oczekiwania dotyczące sezonu Zima 2016/17, oparte na danych o oferowaniu rozkładowym.

 

Rynek „ciągnęły” dwie największe lotnicze aglomeracje – warszawska i krakowska. Obie odnotowały wzrost o prawie 25%!! To w znacznym stopniu zasługa dwóch liderów – taniego (FR) oraz sieciowego LOT-u.

 

W wybranych aglomeracjach inwestowały też w oferowanie: W6 i Grupa LH.

 

Dane pokazują, że w znacznej części przypadków przewoźnicy poprawiali LF-y. To dobrze rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o ich skłonność do dalszego inwestowania.

 

Warto też zwrócić uwagę, na bardzo silny impuls wzrostowy w odniesieniu do komunikacji krajowej. Zaostrzająca się konkurencja LO – FR będzie nadal pobudzała rynek.

 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest poprawa sytuacji na rynku charterowym w dwóch największych portach – WAW i KTW. Dla stabilizacji rynkowej konieczne jest ograniczanie ekstremalnej już sezonowości tego ruchu.  

 

 

Czytaj także:

Barometr Polska listopad 2016. Część I 

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

 

 

 

Tagi:

ACI | AEA | IATA | Komunikacja | Linie lotnicze | Lotnisko | Odprawa pasażerska | Oferowanie | Pasażer | Praca | Przepustowość | Przewozy | Rozwój


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony